Search
Close this search box.

Webinar na temu: “Metodološko upustvo za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo”

Odlukom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo donesena je odluka  o načinu odvijanja odgojno obrazovnog procesa i otvaranju osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, smatrajući da ponovno otvaranje školskih objekata tokom pandemije COVID-19 predstavlja veliku odgovornost i izazov, izradio je, pred početak ove školske godine,  „Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo“ i „Aneks I metodološkog uputstva za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo“.

Cilj izrade navedenih  dokumenata je bio da se obezbijedi što bolje funkcioniranje obrazovnog sistema u školskim objektima, uz obezbjeđenje biosigurnosti i adekvatne zaštite zdravlja kako učenika, tako i zaposlenika škole.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvo m za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, je dogovorio organiziranje nekoliko webinara za školski menadžment, nastavnike, roditelje i učenike.

Prvi webinar  na temu „Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja  COVID-19  u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo“  prezentovala je Prim. dr Alma Bungur, specijalista epidemiologije, voditelj Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Webinar je održan  u srijedu, 27.10.2021. godine u 12:00 sati, a namijenjen je direktorima i školskom menadžmentu. Učešće na webinaru  je  uzelo preko  60 učesnika.

Cilj webinara je bio da se Metodološko uputstvo detaljnije predstavi,  da se riješe eventualne nedoumice i izazovi  sa kojima se svakodnevno zaposlenici susreću.

Prezentacija je sadržavala sažetu verziju Metodološkog uputstva, sa posebnim akcentom na postupke u slučaju sumnje ili u slučaju potvrđene infekcije sa SARSCoV 2 ili oboljenja kod učenika i zaposlenika.

Obzirom da jedan broj direktora i predstavnika menadžmenta škola, zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio u mogućnosti uzeti učešće na webinaru, prezentaciju, Metodološko uputstvo i formulari, koji su sastavni dio uputstva, se mogu preuzeti na priloženim linkovima.

Prezentacija:

Metodološko uputstvo i formulari: