Search
Close this search box.

ISPITIVANJE HRANE, VODE I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

ISPITIVANJA HRANE, VODE I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

Uzorkovanje u cilju službene kontrole uzoraka hrane, vode za piće, bazenske vode, privatnih voda (bunari, izvori), ispitivanja kvaliteta vode iz unutrašnjih instalacija (tehnički prijemi objekata), predmeta opšte upotrebe i briseva radnih površina vrši stručno osoblje J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na osnovu narudžbenice i /ili ugovora sa kupcem  traženih usluga.

Uzorkovanje se vrši prema standardnim metodama. Time komitenti stiču pouzdanost u rezultate ispitivanja jer se smanjuje mogućnost kontaminacije uzoraka prilikom uzorkovanja ili transporta. Ovisno o vrsti i obimu ispitivanja laboratorija izdaje izvještaje o provedenim ispitivanjima do petnaest dana od momenta prijema u laboratoriju.

Za korisnike naših usluga prvenstveno privatna lica prijem uzoraka se vrši svaki radni dan od ponedjeljka do petka u terminu od 8,00 do 13,00 na prijemnom protokolu na adresi dr. Mustafe Pintola 1, treći sprat (Dom zdravlja Ilidža). Izdavanje izvještaja o provedenim ispitivanjima vrši se tokom čitavog radnog dana od 8,00 do 16,00 .

Građanima koji ne zahtjevaju službeno uzorkovanje nego žele dostaviti vlastite uzorke na prijemni protokol koji su prethodno sami uzorkovali,  uposlenici Laboratorija pružaju stručnu pomoć u vidu:

  •  objašnjenja vezanog za uzorkovanje i transport:
  • davanje pisanih uputa vezanih za pojedine tehnike uzorkovanja:
  • pružanja ambalaže koja je adekvatna za vrstu uzorkovanja:
  • upoznavanja sa zakonskom regulativom;
  • upoznavanje sa mogućnostima laboratorija, vrstama metoda, obimom metoda..;
  • načinom plaćanja, vremenom trajanja ispitivanja…
  • pomoći prilikom ispunjavanja Internog zahtjeva za ispitivanje;
  • – kao i svom drugom profesionalnom pomoći u vidu savjeta koji se odnose na vrstu ispitivanja.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefone:

033 625 917 – odjeli sanitarne hemije i sanitarne tehnike

033 629 255 – odjel sanitarne mikrobiologije

Ili putem mail adrese info@zzjzks.ba.