Search
Close this search box.

Obilježen Svjetski dan zdravlja 7. april 2024. godine

Svjetska zdravstvena organizacija 7. april 2024. godine posvetila je svom globalnom cilju koji se odnosi na pravo na zdravlje sa sloganom „Moje zdravlje, moje pravo“ izražavajući stalnu opredijeljenost za smanjenje nejednakosti u zdravlju, pravičnost u ostvarivanju zdravstvene zaštite kako bi se u cijelom svijetu i svakoj zemlji smanjio finansijski i socijalni teret bolesti, a naročito teret teških oboljenja koje trpe pojedinci, porodice, zajednice i društvo u cjelini, posebno kada su u pitanju hronične nezarazne bolesti. Ovo je ujedno bila i prilika da se aktualizira pitanje zagovaranja prava svih i svugdje na pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, obrazovanju i informacijama, dobroj i sigurnoj prehrani, kvalitetnom stanovanju, povoljnim i sigurnim uslovima rada i okoliša, te slobodi od diskriminacije.

Povodom svjetskog dana zdravlja u organizaciji Ministarstva zdravstva KS, J.U. Dom zdravlja KS i J.U. Zavod za javno zdravstvo KS, 05. aprila 2024. godine održan je Okrugli stol „ Moje zdravlje moje pravo“. Skup je bio posvećen pravu na zdravlje sa ciljem da se kroz primjere aktivnosti predstave dobre prakse ali i istaknu problemi sa kojima se suočavaju građani u ostvarivanju prava na zdravlje. Događaju su prisustvovali Ministar zdravstva Kantona Sarajevo mr.sci.dr.med. Enis Hasanović, predstavnici zdravstvenih ustanova, predstavnici zdravstvenih savjeta te predstavnici brojnih udruženja građana sa područja Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Zaključci sa okruglog stola bili su usmjereni na značaj unapređenja komunikacijskih kanala između ključnih nositelja zdravstvenog sistema (posebno zdravstvenih radnika i pacijenta), značaj učešća pacijenta u kreiranju javnih politika u oblasti zdravstvene zaštite te potrebu sistemskog pristupa zdravlju ranjivih skupina stanovništva.