Search
Close this search box.

PREGLEDI ZA IZDAVANJE SANITARNIH KNJIŽICA

PREGLEDI ZA IZDAVANJE SANITARNIH KNJIŽICA

Obavještavamo cijenjene komitente da se sanitarni pregledi obavljaju na lokalitetima: ILIDŽA, ulica dr Mustafe Pintola br.1 3.sprat (Opština Ilidža) i STARI GRAD, ulica Avdage Šahinagića br.10 (Opština Stari Grad).

SANITARNI PREGLED

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine Federacije BiH, br. 29/05) definisano je koje se osobe stavljaju pod zdravstveni nadzor, a Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Službene novine Federacije BiH, br. 20/08) propisan je način obavljanja zdravstvenih pregleda, odnosno sanitarnih pregleda osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor.

Sanitarnom pregledu podliježu osobe koje:

 • obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica, snabdjevanju stanovništva pitkom vodom,
 • obavljaju poslove u obrazovnim i drugim ustanovama za djecu i omladinu,
 • su zaposlene u predškolskim ustanovama (jaslice i vrtići),
 • se bave pregledima, liječenjem, njegom, usluživanjem bolesnika (napomena: zdravstveni radnici ne podliježu obavezi pregleda stolice na kliconoštvo i parazite, osim onih koji su zaposleni na porođajnim i dječijim odjelima),
 • rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova te dolaze u neposredan dodir s lijekovima,
 • se bave pružanjem higijenske njege stanovništva,
 • se bave proizvodnjom ili prometom sredstava za higijenske potrebe stanovništva,
 • lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su obaviti zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

SANITARNI PREGLED OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM PODRAZUMIJEVA :

 • uzimanje materijala i bakteriološki pregled brisa grla i nosa na kliconoštvo (kuhari, pekari, trgovci, ugostitelji, osobe zaposlene u predškolskim ustanovama, zdravstveni radnici, uključujući i učenike i studente za vrijeme edukacije, osobe koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova, frizeri, kozmetičari, osobe koje rade u proizvodnji ili prometu sredstava za higijenske potrebe stanovništva),
 • uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na kliconoštvo i crijevne parazite (kuhari, pekari, trgovci, ugostitelji, osobe zaposlene u predškolskim ustanovama, zdravstveni radnici zaposleni na porođajnim i dječijim odjelima, frizeri, kozmetičari, osobe koje rade u proizvodnji ili prometu sredstava za higijenske potrebe stanovništva.

Sanitarni pregled osoba koje obavljaju poslove u obrazovnim i drugim ustanovama za djecu i omladinu obuhvata ljekarski pregled na tuberkulozu pluća i po potrebi rendgensko snimanje pluća.

Sanitarni pregled je obavezan za sve one koji podliježu obavezi posjedovanja sanitarne knjižice.

UPUTSTVO ZA OBAVLJANJE SANITARNOG PREGLEDA

Za pregled je potrebno donijeti stolicu u za to predviđenom flakonu, odnosno bočici koju dobijete u našim ambulantama. Flakon na sebi ima pričvršćenu kašičicu kojom je potrebno uzeti količinu uzorka stolice koji odgovara površini kašičice, te uzorak sa kašičicom vratiti u bočicu i zatvoriti.

U ambulantama se uzima bris grla i nosa. Važno je napomenuti da prije uzimanja brisa, osoba koja dođe na sanitarni pregled ne smije uzimati hranu, tečnost, niti prati zube.

Ljekar obavlja zdravstveni pregled.

Po obavljenom pregledu se dobije tzv. žuti karton kao dokaz da je pregled u toku.

Sanitarna knjižica se može preuzeti 7 dana od dana obavljanja pregleda.

Sanitarna knjižica se dobije nakon sanitarnog pregleda obavljenog  u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Službene novine Federacije BiH, br. 20/08).

Plaćanje se može obaviti žiralno ili gotovinom.

GDJE SE OBAVLJA SANITARNI PREGLED

Sanitarni pregledi se obavljaju na dva lokaliteta:

 • Dom zdravlja Ilidža, III sprat, soba 310, 8.00-12.00 sati, svaki radni dan,
 • Avdage Šahinagića 10 (prekoputa Vijećnice), 8.00-12.00 sati, svaki radni dan,

Preuzimanje sanitarnih knjižica: 13:00-15:00 sati, svaki radni dan.

VREMENSKI ROKOVI U KOJIMA SE OBAVLJAJU SANITARNI PREGLEDI

Sanitarni pregled se obavezno obavlja prije zasnivanja radnog odnosa i u toku zaposlenja. Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namirnica i snabdjevanju stanovništva pitkom vodom, pregled obavljaju svakih 6 mjeseci, a ostale osobe koje podliježu sanitarnom pregledu, isti obavljaju svakih 12 mjeseci.