Search
Close this search box.

FAKULTATIVNA IMUNIZACIJA I  ANTIRABIČNA ZAŠTITA

FAKULTATIVNA IMUNIZACIJA i ANTIRABIČNA ZAŠTITA

Imunizacija/vakcinacija je najefikasnija mjera prevencije bolesti u putničkoj medicini. Prilikom planiranja putovanja potrebno je također planirati potrebnu vakcinaciju i vrijeme potrebno za razvoj imunog odgovora organizma.

Zavod vrši fakultativnu/neobaveznu vakcinaciju odraslih osoba i djece (vakcinacija koja nije obuhvaćena obaveznim Programom vakcinacije), uz izdavanje potvrde o vakcinaciji, odnosno Međunarodnog certifikata o vakcinaciji za putnike u međunarodnom saobraćaju. U Ambulanti se vrše usluge pregleda, savjetovanja, postavljanja indikacije za vakcinaciju i aplikacija potrebne vakcine.

U Ambulanti se vrši aplikacija vakcina protiv:

  • žute groznice
  •  hepatitisa A i B
  •  meningokoknog meningitisa
  •  pneumokokne bolesti
  •  tetanusa
  •  trbušnog tifusa

Zavod provodi antirabičnu zaštitu (zaštitu od bjesnila) odraslih osoba i djece. Antirabična zaštita se provodi kao preekspoziciona za osobe koje se nalaze u potencijalnom riziku da dobiju bjesnilo i kao postekspoziciona za osobe koje su bile ugrižene, ogrebane ili u kontaktu sa slinom bijesnih ili na bjesnilo sumnjivih životinja.

Ambulanta za fakultativnu imunizaciju i antirabičnu zaštitu odraslih osoba i djece se nalazi na adresi:
Ul. Vrazova 11/IV (zgrada Doma zdravlja Centar) Sarajevo.
Radno vrijeme Ambulante za pacijente: 08:00 – 15:00 sati
Sve dodatne informacije i savjeti mogu se dobiti pozivom na broj telefona:
+387 (33) 667 691.