Search
Close this search box.

INTERNO PRIJAVLJIVANJE KORUPCIJE

Interno prijavljivanje korupcije u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službeni novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je  usvojio Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u djelu ispod teksta , a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu dr. Mustafe Pintola br 1/3 71210 Ilidža (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”), odnosno putem e-maila: prijavakorupcije@zzjzks.ba  ili dostavljanjem prijave u sandučić u sjedištu Zavoda dr. Mustafe Pinola br.1/3  71210 Ilidža.

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje

Obrazac za internu prijavu korupcije

kliknite da preuzmete dokument

ONLINE OBRAZAC

Lični podaci podnosioca prijave:
Podnosilac prijave koji želi ostati anoniman, ne mora upisivati lične podatke osim kontakt podataka u svrhu obavještavanja ili eventualnog traženja dodatnih informacija.
Podaci o licu na koje se prijava odnosi:
Ime i prezime svjedoka i/ili lica koje je upoznato sa djelom koje se prijavljuje:
Da li su nadležne i/ili odgovorne osobe već upoznate sa postojanjem djela korupcije
Da li su već poduzete određene radnje na otklanjanju korupcije
Detaljan opis slučaja
Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do djela korupcije (opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija)
Dostavljanje dokaza
Molimo navedite dokaze kojim se, prema Vašoj procjeni, mogu potvrditi navodi iz prijave (npr. dokumenti; svjedoci, predmeti i sl.:
Ukoliko posjedujete bilo kakve pisane i/ili materijalne dokaze, molimo da ih dostavite: