Search
Close this search box.

Učešće u međunarodnom  workshopu “Leveraging Interlinkages between the Air Quality and Climate Agendas” 14.-15.03.2024. Wienna, Austria

Organizator: World Bank Vienna Office u okviru programa “Western Balkans Plus”

Učesnici- delegacije iz zemalja zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska Kosovo, Albanija, uz predočavanje iskustava iz Austrije, posebno grada Graca kao i Tajikistana.

Workshop je organizovan u više različitih sesija sa moderatorima uz diskusiju učesnika.  U okviru programa rada upriličena je i kratka posjeta spalionici otpada u Beču ali i Centru za upravljanje kvalitetom zraka.

Delegaciju iz BiH kao učesnike panela predstavljale su:  predstavnica Svjetske Banke Esma Kreso, pomoćnica ministrice za okoliš i turizam Federacije Lejla Arnautović te Sanela Salihagić ispred Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i J.U. Zavod za javno zdravstvo KS kao odgovorna osoba za monitoring kvaliteta zraka i predsjednica Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera.

Predstavljena je trenutna situaciju u BiH, stanje monitoringa kvaliteta zraka, te kredit koji se očekuje od  strane Svjetske banke.  

Napravljen je pregled poduzetih aktivnosti u KS a koje su finansirane  iz  manjih trust fondova Vlade Austrije kao pripremu za provođenje glavnog projekta kredita SB:

– okrugli sto za privrednike- otvaranje komunikacije sa privredom kao učesnikom u cjelokupnom procesu,

– posjeta Zavodu za javno zdravstvo Beograda BATUT kao vid jačanja saradnje i razmjene iskustava u kreiranju i uspostavljanju zakonskih osnova zemalja sa sličnom problematikom, problema u implementaciji kao i razmjene stručnih znanja vezanih za monitoring kvaliteta zraka. – pripremljen je Izvještaj „Funkcionalni pregled upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo“uz angažovanje vanjskog konsultanta i KS je dobio vrlo važan dokument sa smjernicama uz prepoznavanje problema od zakonskih, institucionalnih  do izvršnih gapova koje je potrebno prevazići.

-izmjena postojećeg plana interventnih mjera uz angažovanje eksternog konsultanta,

– podizanje svijesti javnosti kroz objavljivanje u medijima mjera koje pojedinac može poduzeti  na poboljšanju kvaliteta zraka.

– mobilna aplikacija za pametne telefone koja treba uskoro da se pusti u rad.

Tokom diskusije razgovaralo se o problematici koja je jako slična za sve zemlje u tranziciji, kao i načinima korištenja iskustava susjednih zemalja i međusobne saradnje.