Search
Close this search box.

OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

PRIPRAVNIČKI STAŽ
ZDRAVSTVENIH RADNIKA U
ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KANTONA SARAJEVO

Pripravnički staž zdravstvenih radnika  obavlja se u skladu sa „ Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika“ („Službene novine FBiH“ br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12, 58/15, 51/17 i 96/17), te u skladu sa Planom i programom pripravničkog staža za:

  • Magistre farmacije,
  • Inžinjere medicinske biohemije,
  • Zdravstvene radnike sa završenim fakultetom zdravstvenih studija,
  • Zdravstvene radnike sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja.

Pripravnici u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo slušaju predavanja iz četiri programske cjeline:

  1. Zdravstveno prosvjećivanje, prevencija bolesti i promocija zdravog načina življenja,
  2. Evidencije u zdravstvu i usvajanje praktičnih vještina iz informatike – rad u wordu i excelu,
  3. Osnovi ustavnog sistema Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, kao i organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH,
  4. Zakonska regulativa vezana za stručno zvanje pripravnika (posebni dio).

U cilju efikasnog obavljanja  pripravničkog staža, u Zavodu se održavaju predavanja za pripravnike po grupama.

 Pripravnici mogu dobiti termin za predavanja u Zavodu isključivo putem emaila : zehra.bajramovic@zzjzks.ba

Za obavljanje pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo  potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Uputnica za obavljanje pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo KS,
  • Pripravnička knjižica zdravstvenog radnika uredno popunjena i ovjerena od strane javne ili privatne zdravstvene ustanove, te privatnih ordinacija, apoteka, zubotehničkih laboratorija i medicinsko-biohemijskih laboratorija za koju zdravstveni radnik obavlja pripravnički staž.

Uputnicu i pripravničku knjižicu pripravnik donosi u Zavod na dan održavanja predavanja.  Pripravnik ne može pristupiti predavanjima ukoliko na dan održavanja predavanja ne donese uputnicu i pripravničku knjižicu. 

U cilju povećanja stupnja znanja tokom obavljanja pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za oblasti za koje se obavlja pripravnički staž u ovoj ustanovi  sačinjen je ”Vodič za zdravstvene radnike koji obavljaju dio pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo“