Search
Close this search box.

MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE HUMANOG  MATERIJALA

MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE HUMANOG MATERIJALA

Radno vrijeme: 7.45-15.30 sati

Radno vrijeme prijemnog šaltera:  8.00-15.00 sati

Prijem uzoraka briseva, urina, stolica: 8.00-12.00 sati

Prijem uzoraka krvi na serološke pretrage: 8.00-10.30 sati

Izdavanje nalaza: 11.00-15.00 sati

UPUTE ZA LJEKARE PORODIČNE MEDICINE

 • Uzorak je bilo koji biološki materijal koji se uzima od pacijenta i šalje na analizu za mikrobiološku laboratoriju. Kada se šalju uzorci humanog materijala za mikrobiološke pretrage, treba uvijek imati na umu da će rezultati biti onoliko dobri koliko su dobro uzeti poslani uzorci.
 • Pri tome je bitno uzeti odgovarajući uzorak u pravo vrijeme, u dovoljnoj količini i sa mjesta infekcije, tehnički na odgovarajući način i vrlo bitno prije primjene antibiotske terapije. Uzorkovanje može biti izvršeno u toku i poslije terapije radi provjere učinkovitosti iste. Ukoliko je terapija uzeta prije, potrebno je evidentirati vrstu terapije i vrijeme korištenja.
 • Pored toga na uputnici uz opće identifikacijske podatke bolesnika obavezno treba navesti vrstu uzorka, datum i vrijeme uzimanja, dijagnozu i/ili vodeće simptome, druge važne laboratorijske i epidemiološke podatke koji su poznati.
 • Ako uzorak daje sam pacijent, potrebno je strpljivo mu objasniti šta treba da uradi a šta ne smije da uradi. Pri tome ga uputiti da u posudu za uzorkovanje ne miješa dva ili više bioloških uzoraka.
 • Ukoliko se uzima uzorak u zdravstvenoj ustanovi potrebno je izbjeći kontaminaciju fiziološkom florom, ukoliko je to moguće, koristiti sterilnu opremu za uzorkovanje i pridržavati se uslova asepse.
 • Uputiti pacijenta da je bitno što prije donijeti uzorak do prijemnog šaltera laboratorije, unutar 2 ili 3 sata.

VAŽNA INFORMACIJA ZA LJEKARE

Tražiti mikrobiološko ispitivanje po strogim indikacijama i po postulatima dobre ljekarske prakse. Ne slati uzorke guše, nazofarinksa i nosa često bez strogih indikacija (npr. sumnja na difteriju, faringealnu gonoreju, meningokokno kliconoštvo, ozenu i rinoskleru kao i kliconoštvo MRSA-om) jer zavode u kliničkom rasuđivanju i ne preporučuju se kao uzorci za dijagnosticiranje etiologije infekcija gornjih dišnih puteva.

UPUTE ZA PACIJENTE

Na prijemnom šalteru Radne jedinice za mikrobiologiju, uzorke od pacijenata uzimaju educirani i ovlašteni zaposlenici ili preuzimaju uzorke od pacijenata koji donose svoje uzorke.

Uzorci koji se uzimaju na samom prijemnom šalteru:

 • bris guše
 • bris nosa
 • bris nazofarinksa
 • bris konjunktive oka
 • bris vanjskog ušnog kanala
 • bris uretre kod muškaraca
 • bris jezika i usne šupljine
 • bris kože i promjena na koži
 • bris rane i dekubitusa
 • vađenje krv za serološko testiranje.

Bilo bi optimalno da briseve rana i briseve dekubitusa uzimaju zaposlenici iz porodične medicine nakon čega treba izvršiti toaletu i previjanje rane.

Uzorci koji se donose na prijemni šalter:

 • bris cerviksa, vagine, vulve, bris perineuma, rektuma te uretre kod žena – trebaju uzeti specijalisti ginekologije ili specijalisti pedijatrije (bris vulve)
 • bris perineuma i rektuma kod muškaraca, eksprimat prostate – trebaju uzeti specijalisti urologije
 • urin iz katetera – zdravstveno osoblje iz porodične medicine.

Uzorci koje pacijenti daju sami:

 • urin – srednji mlaz i urin iz vrećice za bebe koje mokre u pelenu
 • stolica
 • perianalni otisak
 • ejakulat
 • sputum

Pacijenti donose uzorke dan nakon uzimanja odgovarajuće sterilne epruvete za uzorkovanje sa prijemnog šaltera.

POSTUPCI UZIMANJA I DOSTAVLJANJA UZORAKA NA ŠALTER

Detaljnije upute možete preuzeti na sljedećem linku

URIN (mokraća)

UZORAK MOKRAĆE ZA BAKTERIOLOŠKU I MIKOLOŠKU ANALIZU

Metoda uzorkovanja kod odraslih

 • Treba uzeti srednji mlaz prve jutarnje mokraće.
 • Prije uzimanja uzorka mokraće potrebno je oprati vanjsko spolovilo toplom vodom i  sapunom, te osušiti papirnatom maramicom.
 • Tokom pranja i mokrenja žena drži rukom raširene stidne usne, a muškarac podigne prepucij kako bi se izbjegla kontaminacija.
 • Ispustiti prvi mlaz mokraće u toalet (jer je uvijek kontaminiran mikroorganizmima koji nastanjuju donji dio i otvor uretre).
 • Izmokriti oko 50 mL mokraće u neprekinutom mlazu u sterilnu
 • Čvrsto zatvoriti posudicu poklopcem ne dotičući ga prstima s unutrašnje strane (izbjeći kontaminaciju).

Metoda uzorkovanja kod djece

 • Kod dojenčadi i male djece uzima se urin pomoću vrećice, koja se lijepi na opranu i posušenu kožu. 
 • Sterilna vrećica se drži 1 sat; ako se ne dobije urin u vremenu od 1 sata, vrećicu treba zamijeniti novom.
 • Vrećicu pažljivo odlijepiti, staviti u posudu i dostaviti u laboratorij odmah ili je čuvati u frižideru najduže 24 sata.

Metoda uzorkovanja urina iz trajnog katetera:

 • Provjeriti ima li dovoljno urina u cijevi katetera (10 ml) – ako nema, stisnuti cijev katetera 10-15 minuta
 • Potreban pribor za uzorkovanje: rukavice, igla i šprica od 10-15 ml, jastučić za brisanje namočen alkoholom, sterilna posudica za urin
 • Dezinficirati mjesto uzimanja uzorka 70%-tnim alkoholom
 • Iglom i špricom aspirirati 10 ml urina
 • Prebaciti urin u sterilnu posudu, označiti je i pripremiti za transport

NAPOMENA: Nikad ne uzimati urin iz vrećice za sakupljanje urina!

Metoda uzorkovanja urina iz urostome:

 • Ukloniti vrećicu i prebrisati područje oko stome antiseptikom za kožu.
 • Direktno u sterilnu posudicu prikupiti urin iz stome.

Metoda uzorkovanja urina inkontinentnih osoba:

 • Kod žena: uzeti uzorak nakon pažljivog čišćenja genitalnog područja
 • Kod muškaraca: sakupiti urin u čistu vrećicu za vanjsko spolovilo
 • Postupak uzimanja uzorka mokraće za dokaz infekcije mikoplazmama, ureaplazmama i hlamidijama isti je kao i za standardnu bakteriološku i mikološku pretragu mokraće, osim što je potrebno uzeti prvi mlaz prve jutarnje mokraće.
 • Uzorak mokraće treba dostaviti u laboratorij u roku od dva sata.
 • Ako to nije moguće, uzorak treba pohraniti na +4 °C i dostaviti u laboratorij  najkasnije u roku od 24 sata od uzimanja uzorka. Dostavlja se u transportnom frižideru.
 • Rezultati standardne bakteriološke i mikološke analize dostupni su za 3 – 7 dana.
 • Rezultati identifikacije mikoplazmi, ureaplazmi dostupni su za 2 dana.
 • Rezultati pretrage na Chlamydia trachomatisimunohistohemijskom metodom dostupni su za 1 
 • Rezultati pretrage na Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum dostupni su za 2 dana.

Stolica (feces)

UZORAK STOLICE ZA BAKTERIOLOŠKU ANALIZU

 • Uzorak stolice za bakteriološku analizu treba uzeti na početku bolesti, po pravilu prije početka antibiotske terapije.
 • Uzorak stolice ne smije biti kontaminiran urinom niti sadržavati dezinficijense i deterdžente.
 • Stolica se uzima nakon defekacije koju je najbolje obaviti u noćnu posudu.
 • Potrebna su 2 – 3 ml uzorka tečne stolice ili 1 – 2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka) u plastičnoj posudici. Uzorak treba uzeti kašičicom koja je pričvršćena na čep posudice.
 • Uzorak treba dostaviti u laboratorij u roku od dva sata od uzimanja.
 • Ako to nije moguće, uzorak se može čuvati na +4 °C najduže 24 sata do dostave u prijemnu ambulantu.
 • Uzorak stolice za pretragu na Helicobacter pylori mora se obavezno dostaviti u prijemnu ambulantu istoga dana kada je i uzet.
 • Uzorak stolice na toksin A i B Clostridium difficile mora se dostaviti u laboratorij istog dana kada je uzet.

NAPOMENA: Nakon provedenog liječenja ne treba ponavljati testiranje, jer stolica ostaje pozitivna na toksin C. difficile i do 6 mjeseci, već se potvrda učinkovitosti provedene terapije manifestuje nestankom simptoma.

 • Bris rektuma treba uzeti jedino kad nije moguće dobiti uzorak stolice (djeca, teški bolesnici).
 • Bris treba uložiti 2,5 cm iza analnog sfinktera i nježno zarotirati.
 • Na brisu moraju biti vidljivi tragovi stolice. Daljnji postupak kao s uzorkom stolice.
 • Bris rektuma za izolaciju vrste  gonorrhoeaetreba slati u transportnom mediju.
 • Rezultati bakteriološke pretrage stolice ili brisa rektuma dostupni su za 3 dana.
 • Rezultati pretrage stolice na antigen Helicobacter pylori imunohromatografskom metodom dostupni su za 1 dan.
 • Rezultati pretrage stolice na GDH i toksin A/B Clostridium difficile imunohromatografskom metodom dostupni su za 1 dan.

UZORAK STOLICE ZA VIRUSOLOŠKU ANALIZU

 • Uzorak stolice uzeti u prva tri dana od početka  simptoma (najbolje 2 uzorka stolice unutar 24 sata).
 • Potrebna su 2 – 3 ml uzorka tekuće stolice ili 1 – 2 g uzorka čvrste stolice  (veličina lješnjaka) u sterilnoj posudici.
 • Uzorak stolice treba odmah dostaviti u prijemnu ambulantu, a ako to nije moguće, uzorak se može čuvati na +4 °C, najduže 48 sati. Dostavlja se u transportnom frižideru.
 • Rezultati pretrage stolice na antigene virusa imunohromatografskom metodom dostupni su za 1 dan.

UZORAK STOLICE ZA PARAZITOLOŠKU ANALIZU

 • Potrebna su 2 – 3 mL uzorka tekuće stolice ili 1 – 2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka).
 • Uzorak stolice treba odmah dostaviti u prijemnu ambulantu ili ga čuvati na +4 ºC tokom 24 – 48 sati.
 • Za dokazivanje vegetativnih formi ameba i lamblia stolIca mora biti topla i tečna.
 • Priprema pacijenta: U čaši mlake, tople vode razmutiti jednu čajnu kašiku gorke soli (MgSO4). popiti gorku so pred spavanje ili u samoj laboratoriji.
 • Za dokaz amebne dizenterije, uzorak proljevaste stolice mora biti pregledan što prije!
 • Sedam dana prije uzimanja uzorka stolice bolesnik ne smije biti pregledan radiološki uz pomoć kontrastnog sredstva, jer ovaj postupak umanjuje vjerodostojnost nalaza cista crijevnih parazita.
 • Rezultati parazitološke pretrage uzorka stolice dostupni su za 1 dan.

UZORAK STOLICE ZA MIKOLOŠKU ANALIZU

 • Potrebna su 2 – 3 ml uzorka tekuće stolice ili 1 – 2 g uzorka čvrste stolice (veličina lješnjaka).
 • Uzorak stolice treba odmah dostaviti u prijemnu ambulantu ili ga čuvati na +4 ºC tokom 24 – 48 sati.
 • Uzorak stolice treba uzeti 7 – 10 dana nakon završene antibiotske terapije.
 • Rezultati mikološke analize uzorka stolice dostupni su za 3 dana.

PERIANALNI OTISAK ZA DOKAZ JAJA PARAZITA ENTEROBIUS VERMICULARIS

 • Za pretragu na prisustvo jaja Enterobius vermicularis objasniti pacijentu postupak davanja uzorka i dati predmetno stakalce (26 x 76 mm) sa ljepljivom trakom.
 • Perianalni otisak treba uzeti ujutro nakon ustajanja, a prije pranja ili kupanja.
 • Ljepljivu traku treba odlijepiti sa stakalca, raširiti gluteuse i nalijepiti traku preko perianalnih nabora čmara (što je dublje moguče), ne uzimati otisak kože.
 • Vratiti traku na stakalce, ravno zalijepiti da nema mjehurića zraka, najbolje prevlačeći  komadićem vate preko trake.

NAPOMENA: Stolica ne smije biti prisutna na ljepljivoj traci.

 • Predmetno stakalce treba dostaviti u prijemnu ambulantu tokom 24 sata.
 • Rezultat pretrage dostupan je za 1 dan.

 

Upute za uzimanje uzoraka noktiju, kože i dlaka za mikološku obradu

 • Bolesnik ne smije najmanje 5 dana (idealno 7-10) prije uzimanja uzoraka za mikološku dijagnostiku tretirati oboljelo područje nikakvim lokalnim pripravcima.
 • Na dan uzimanja uzorka koža se ne smije tretirati kozmetičkim preparatima i šminkom, a nokti ne smiju biti lakirani.
 • Uzorci za dijagnostiku dermatofita su strugotine vidljivih kožnih promjena i strugotine oštećenih noktiju (ležišta) i zahvaćenih vlasi.
 • Važno je uzorkovati adekvatnu (dovoljnu) količinu materijala za mikroskopiju i kultivaciju.
 • Oboljelo mjesto očistiti alkoholnim dezinficijensom, sprečavajući sekundarnu kontaminaciju uzorka saprofitnim, okolišnim plijenima koje mogu utjecati na rezultat pretrage, a distrofični nokti često su rezervoar saprofitnih plijesni, kvasaca i bakterija.
 • S ruba lezije uzme se što veća količina strugotina kože ili ležišta nokta pomoću skalpela i stavlja se u sterilnu posudu na navoj. Paziti da se uzorak manipulacijom sekundarno ne kontaminira!
 • Površinske strugotine treba odbaciti jer su kontaminirane, a uzeti dublje strugotine oboljelog ležišta nokta.
 • Ako je u pitanju dlaka, uzima se promijenjena dlaka, obavezno sa folikulom i 1 cm od folikula.
 • Rezultat mikroskopske pretrage (nativni preparat) dostupan je za 1 dan.
 • Rezultat mikološke kultivacije i dentifikacija uzročnika dostupni su za 3- 4 sedmice.

 

Uzorak donjeg dišnog sistema

UZORAK SPUTUMA (ISKAŠLJAJA) ZA BAKTERIOLOŠKU I MIKOLOŠKU ANALIZU

 • Jutarnji iskašljaj je najpogodniji uzorak.
 • Pacijenta treba uputiti o ispravnom postupku davanja uzorka

Ekspektorirani sputum (iskašljaj):

Pacijent treba oprati zube četkicom bez zubne paste i isprati usta vodom da bi se smanjio broj popratnih bakterija, dijelova hrane ili ostataka lijekova.

Ukoliko pacijent nosi protezu, treba je izvaditi.

Potrebno je duboko udahnuti nekoliko puta te se iskašljati u sterilnu posudicu sa poklopcem.

Potrebna količina uzorka je najmanje 2 ml.

Inducirani sputum (iskašljaj):

Ukoliko bolesnik nije u stanju da iskašlje, preporučuje se uraditi tzv. inducirani sputum sa prethodnom inhalacijom:

Prije inhalacije bolesnik treba isprati usnu šupljinu vodom i očistiti zube četkicom (bez zubne paste) i popiti 2 čaše vode.

Za inhalaciju se koristi sterilna fiziološka otopina.

Bolesnik inhalira aerosol oko 20 minuta.

Nakon inhalacije, bolesnik se duboko iskašlje u sterilnu posudu.

 

Važno je upozoriti bolesnika da nazofaringealni sekret ili pljuvačka nisu iskašljaj.

 • Uzorak iskašljaja treba dostaviti u laboratoriju u roku od dva sata.
 • Ako to nije moguće, uzorak se može čuvati na +4 °C, najduže 24 sata. Dostavlja se u transportnom frižideru.
 • Rezultati standardne bakteriološke analize dostupni su za 2 – 5 dana.

Rezultati mikološke pretrage dostupni su za 3 dana.