MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE HUMANOG  MATERIJALA

MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE HUMANOG MATERIJALA

Radno vrijeme: 7.45-15.30 sati

Radno vrijeme prijemnog šaltera:  8.00-15.00 sati

Prijem uzoraka briseva, urina, stolica: 8.00-12.00 sati

Prijem uzoraka krvi na serološke pretrage: 8.00-10.30 sati

Izdavanje nalaza: 11.00-15.00 sati

UPUTE ZA LJEKARE PORODIČNE MEDICINE

 • Uzorak je bilo koji biološki materijal koji se uzima od pacijenta i šalje na analizu za mikrobiološku laboratoriju. Kada se šalju uzorci humanog materijala za mikrobiološke pretrage, treba uvijek imati na umu da će rezultati biti onoliko dobri koliko su dobro uzeti poslani uzorci.
 • Pri tome je bitno uzeti odgovarajući uzorak u pravo vrijeme, u dovoljnoj količini i sa mjesta infekcije, tehnički na odgovarajući način i vrlo bitno prije primjene antibiotske terapije. Uzorkovanje može biti izvršeno u toku i poslije terapije radi provjere učinkovitosti iste. Ukoliko je terapija uzeta prije, potrebno je evidentirati vrstu terapije i vrijeme korištenja.
 • Pored toga na uputnici uz opće identifikacijske podatke bolesnika obavezno treba navesti vrstu uzorka, datum i vrijeme uzimanja, dijagnozu i/ili vodeće simptome, druge važne laboratorijske i epidemiološke podatke koji su poznati.
 • Ako uzorak daje sam pacijent, potrebno je strpljivo mu objasniti šta treba da uradi a šta ne smije da uradi. Pri tome ga uputiti da u posudu za uzorkovanje ne miješa dva ili više bioloških uzoraka.
 • Ukoliko se uzima uzorak u zdravstvenoj ustanovi potrebno je izbjeći kontaminaciju fiziološkom florom, ukoliko je to moguće, koristiti sterilnu opremu za uzorkovanje i pridržavati se uslova asepse.
 • Uputiti pacijenta da je bitno što prije donijeti uzorak do prijemnog šaltera laboratorije, unutar 2 ili 3 sata.

VAŽNA INFORMACIJA ZA LJEKARE

Tražiti mikrobiološko ispitivanje po strogim indikacijama i po postulatima dobre ljekarske prakse. Ne slati uzorke guše, nazofarinksa i nosa često bez strogih indikacija (npr. sumnja na difteriju, faringealnu gonoreju, meningokokno kliconoštvo, ozenu i rinoskleru kao i kliconoštvo MRSA-om) jer zavode u kliničkom rasuđivanju i ne preporučuju se kao uzorci za dijagnosticiranje etiologije infekcija gornjih dišnih puteva.

UPUTE ZA PACIJENTE

Na prijemnom šalteru Radne jedinice za mikrobiologiju, uzorke od pacijenata uzimaju educirani i ovlašteni zaposlenici ili preuzimaju uzorke od pacijenata koji donose svoje uzorke.

Uzorci koji se uzimaju na samom prijemnom šalteru:

 • bris guše
 • bris nosa
 • bris nazofarinksa
 • bris konjunktive oka
 • bris vanjskog ušnog kanala
 • bris uretre kod muškaraca
 • bris jezika i usne šupljine
 • bris kože i promjena na koži
 • bris rane i dekubitusa
 • vađenje krv za serološko testiranje.

Bilo bi optimalno da briseve rana i briseve dekubitusa uzimaju zaposlenici iz porodične medicine nakon čega treba izvršiti toaletu i previjanje rane.

Uzorci koji se donose na prijemni šalter:

 • bris cerviksa, vagine, vulve, bris perineuma, rektuma te uretre kod žena – trebaju uzeti specijalisti ginekologije ili specijalisti pedijatrije (bris vulve)
 • bris perineuma i rektuma kod muškaraca, eksprimat prostate – trebaju uzeti specijalisti urologije
 • urin iz katetera – zdravstveno osoblje iz porodične medicine.

Uzorci koje pacijenti daju sami:

 • urin – srednji mlaz i urin iz vrećice za bebe koje mokre u pelenu
 • stolica
 • perianalni otisak
 • ejakulat
 • sputum

Pacijenti donose uzorke dan nakon uzimanja odgovarajuće sterilne epruvete za uzorkovanje sa prijemnog šaltera.

POSTUPCI UZIMANJA I DOSTAVLJANJA UZORAKA NA ŠALTER

URIN

 1. Urin – srednji mlaz
 • Za uzorak se uzima srednji mlaz prvog jutarnjeg urina ili urina koji je barem četiri (4) sata bio u mokraćnom mjehuru.
 • Epruvetu otvoriti, odložiti poklopac unutarnjom stranom prema gore (ne dirati unutrašnju stranu prstima).
 • Oprati kožu spolovila neutralnim sapunom i temeljito isprati mlazom vode, bez brisanja (područje oko mokraćne cijevi).
 • Snažnim mlazom mokriti van epruvete (prvi mlaz koji će saprati bakterijsku floru mokraćovoda).
 • Ne prekidajući mokrenje nastaviti mokriti u epruvetu (srednji mlaz).
 • Ne puniti epruvetu do vrha.
 • Zatvoriti poklopcem, pazeći da se ne dodirne unutrašnja strana prstima.
 • Dostaviti uzorak na sobnoj temperaturi u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja (uzorak se može čuvati u frižideru na temperaturi 2-80C do 24 sata).
 • Preporučena količina urina za odrasle je 10 ml, a za djecu 3 ml.
 1. Urin iz vrećice
 • Oprati urogenitalnu regiju neutralnim sapunom i temeljito isprati mlazom vode.
 • Posušiti sterilnom gazom.
 • Pažljivo zalijepiti kesicu na genitalije (bez doticanja unutrašnjeg dijela kesice).
 • Ukoliko dijete ne mokri u roku od 1 sata, odlijepiti kesicu, ponoviti postupak pranja i zalijepiti novu kesicu.
 • Kesicu sa urinom ne presipati u sterilne posude, već je pažljivo presaviti i dostaviti u laboratorij na sobnoj temperaturi unutar 2 sata od uzimanja uzorka.
 • Preporučena količina urina je 2 ml.
 1. Urin iz katetera
 • Dezinficirati kateter na mjestu predviđenom za uzimanje uzorka 70% alkoholom.
 • Presaviti cjevčicu katetera u obliku slova U i sačekati da se urin nakupi.
 • Sterilnom iglom i špricom bez dodirivanja aspirirati 5 – 10 ml urina.
 • Prenijeti uzorak u sterilnu epruvetu.
 • Dostaviti uzorak na sobnoj temperaturi u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja (uzorak se može čuvati u frižideru na temperaturi 2-80C do 24 sata).
 • Minimalni volumen je ≥ 1 ml.

STOLICA

 1. Stolica za bakteriološku, mikološku i virusološku obradu
 • Uzorak se uzima nakon pražnjenja crijeva u noćnu posudu ili se primjenjuje sličan postupak (bitno je da stolica nije kontaminirana vodom iz wc šolje ili urinom).
 • Uzorak se uzima pomoću male kašičice pričvršćene na poklopcu posude sa više mjesta (naročito ako je prisutna krv ili sluz) u sterilnu posudicu za uzorkovanje stolice.
 • Nije potrebno napuniti posudicu do vrha, dovoljno je količina veličine lješnjaka za krutu stolicu ili oko 5ml tečne stolice.
 • Poklopac posudice sa uzorkom čvrsto zavrnuti i dostaviti uzorak na sobnoj temperaturi u laboratorij unutar 2 sata od uzimanja (uzorak se može čuvati u frižideru na temperaturi 2-80C do 24 sata).

Napomena: Uzorak stolice na virusološke pretrage treba uzeti što prije nakon pojave simptoma. Broj virusnih čestica opada nakon jedne sedmice.

 1. Stolica na parazite i/ili protozoe
 • Uzorak se uzima od tekuće ili polutekuće stolice (bitno je da stolica nije kontaminirana vodom iz wc šolje ili urinom).
 • Uzorak se uzima pomoću male kašičice pričvršćene na poklopcu posude sa više mjesta (naročito ako je prisutna krv ili sluz) u sterilnu posudicu za uzorkovanje stolice
 • Nije potrebno napuniti posudicu do vrha, dovoljno je količina veličine lješnjaka za krutu stolicu ili oko 5ml tečne stolice
 • Poklopac posudice sa uzorkom čvrsto zavrnuti i dostaviti u laboratoriju unutar 30 minuta od uzimanja uzorka tekuće stolice, unutar 1 sata za polutekuće stolice i unutar 2 sata za formirane stolice.

Napomena: Zbog nepravilnog izlučivanja jajašaca crijevnih parazita, preporučeno  je raditi uzorkovanje stolice tri dana zaredom. Provokacija gorkom soli se radi kući i uzorak dostavlja što prije u laboratorij.

PERIANALNI (CELOFANSKI) OTISAK

 • Uzorak se uzima ujutro, prije obavljanja nužde, bez pranja ili brisanja analnog područja.
 • Odlijepiti ljepljivu traku sa stakalca (ali ne u potpunosti), zalijepiti je čvrsto preko analnog otvora i sačekati 10-tak sekundi
 • Odlijepiti traku i zalijepiti je ponovo na stakalce, pazeći da se ne izgužva
 • Stakalce zamotati u papir (ne u uputnicu) i dostaviti što prije u laboratorij

EJAKULAT

 • Uzorak se uzima nakon apstinencije od najmanje 72 sata.
 • Neposredno prije davanja uzorka napraviti toaletu spolovila.
 • Prije davanja ejakulata treba se izmokriti.

ISKAŠLJAJ (SPUTUM)

 • Uzorak je najbolje dati ujutro, neposredno nakon ustajanja.
 • Oprati zube i dobro isprati usnu šupljinu vodom (da se smanji kontaminacija fiziološkom florom usne šupljine).
 • Nekoliko puta se dobro nakašljati.
 • Iskašljati direktno u sterilnu posudicu.

MIKOLOŠKO ISPITIVANJE

Uputstvo za uzimanje epidermalnih uzoraka (strugotina) za mikološku obradu

 • Najmanje 7 dana prije uzimanja strugotine noktiju, kože ili vlasišta potrebno je prekinuti primjenu bilo kakvih antimikotičkih pripravaka.
 • Prije uzimanja uzorka oboljelo mjesto ne mazati nikakvim kremama.
 • Prije uzimanja strugotine noktiju potrebno je odstraniti u potpunosti lak s noktiju i podrezati koliko je moguće nokte makazicama.
 • Nalaz kulture epidermalnih strugotina gotov je nakon 3-4 sedmice kultivacije.