Search
Close this search box.

JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

26 Maj,2016
Upravni odbor J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, na 1. redovnoj sjednici, donio sljedeću:
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu

28 Juli, 2016
Upravni odbor J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici, donio sljedeću:
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu

 

12 Januar 2017
U postupku javne nabavke, isporuke, instalacije i puštanja u rad robe – Automatska stanica za monitoring kvaliteta ambijentalnog zraka, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Isporuka, instalacija i puštanje u rad robe – Automatska stanica za monitoring kvaliteta ambijentalnog zraka


31 Decembar 2016
Obavijest ponuđačima o odgađanju postupka nabavke usluge osiguranja za LOT 2 – Osiguranje motornih vozila, usljed uložene žalbe


26 Decembar 2016
U postupku javne nabavke robe – Vakcina protiv žute groznice – LOT 1, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Vakcina protiv žute groznice – LOT 1


26 Decembar 2016
U postupku javne nabavke robe – Vakcina protiv Hepatitisa A – LOT 2, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Vakcina protiv Hepatitisa A – LOT 2


26 Decembar 2016
U postupku javne nabavke robe – Vakcina protiv Hepatitisa B – LOT 3, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Vakcina protiv Hepatitisa B – LOT 3


26 Decembar 2016
U postupku javne nabavke robe – Kvadrivalentna (ACYW) Vakcina protiv Meningokoknog meningitisa – LOT 4, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Vakcina protiv Meningokoknog meningitisa – LOT 4


15 Decembar 2016
U postupku javne nabavke usluge – Osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode – LOT 3, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode – LOT 3


15 Decembar 2016
U postupku javne nabavke usluge – Osiguranje motornih vozila, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje motornih vozila


15 Decembar 2016
U postupku javne nabavke usluge – Osiguranje imovine, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje imovine


15 Decembar 2016
U postupku javne nabavke usluge – Osiguranje opšte i profesionalne odgovornosti ljekara i zdravstvenih tehničara – LOT 4, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje opšte i profesionalne odgovornosti ljekara i zdravstvenih tehničara – LOT 4


14 Decembar 2016
U postupku javne nabavke – Sterilizatora, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka sterilizatora


14 Decembar 2016
U postupku javne nabavke usluge – Inkubatora, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka inkubatora


28 Novembar 2016
Na temelju Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, direktorica je donijela: ОDLUKU o nastavljanju postupka javne nabavke usluge – Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka.

ОDLUKU o nastavljanju postupka javne nabavke usluge – Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka.

Obavijest ponuđačima o nastavljanju postupka nabavke usluge – Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka.


24 Novembar 2016
Na temelju Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, direktorica je donijela: ОDLUKU o nastavljanju postupka javne nabavke – Analizator za mjerenje imisije ozona

Odluka o nastavljanju postupka javne nabavke – Analizator za mjerenje imisije ozona

U postupku javne nabavke robe – Serumi za brze testove, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Serumi za brze testove

U postupku javne nabavke robe za LOT 3 – Specifični testovi, direktorica je donijela: ОDLUKU o poništenju postupka javne nabavke robe LOT 3

ОDLUKA o poništenju postupka javne nabavke robe LOT 3 – Specifični testovi

U postupku javne nabavke robe – Standardi i elektrode za ph metar i konduktometar, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Standardi i elektrode za ph metar i konduktometar


21 Oktobar 2016
U postupku javne nabavke usluge – Štamparske usluge, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Štamparske usluge


19 Oktobar 2016
U postupku javne nabavke robe – Analizatora za mjerenje imisije ozona, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Analizator za mjerenje imisije ozona


12 Oktobar 2016
Obavijest ponuđačima o odgađanju postupka nabavke usluge – Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, usljed uložene žalbe.

 

07 Oktobar 2016
U postupku javne nabavke usluga – Kalibracija analizatora za mjerenje imisije u kalibracionoj laboratoriji akreditiranoj u skladu s EN ISO 17025, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kalibracija analizatora za mjerenje imisije u kalibracionoj laboratoriji


04 Oktobar 2016
U postupku javne nabavke robe – Sredstva za održavanje čistoće, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sredstva za održavanje čistoće


28 Septembar 2016
U postupku javne nabavke usluge održavanja i servisiranja automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring zraka


27 Septembar 2016
U postupku javne nabavke robe destilovane vode, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Destilovana voda

 

31 Avgust 2016
U postupku javne nabavke robe za LOT 15 – Dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje


31 Avgust 2016
U postupku javne nabavke robe za LOT 12 – Specifični potrošni materijal, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Specifični potrošni materijal


31 Avgust 2016
U postupku javne nabavke robe Laboratorijsko suđe, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Laboratorijsko suđe


30 Avgust 2016
U postupku javne nabavke robe za LOT 6 – Specifični materijal, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka – Specifični materijal

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Čvrste i tečne hemikalije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanitetski materijal


Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za LOT 13 – Standardi i elektrode za pf metar i konduktometar


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Potrošni materijal


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Laboratorijsko suđe


Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za LOT 7 – Specifični testovi


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Serumi za reuma testove i sifilis


Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za LOT 4 – Serumi za brze testove


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Serumi za aglutinaciju


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za hach opremu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Hranljive podloge

 

 

30.03.2018. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da za seminare koji će se organizovati tokom 2018. godine, dostavljaju pozive za učešće za stručno osposobljavanje (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
melvesta@yahoo.com
Kontakt telefon: 033/627-889

  Poziv ponuđačima za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja/osposobljavanja (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično u toku 2018.godine


 

11.01.2017. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da za seminare koji će se organizovati tokom 2017. godine, dostavljaju pozive za učešće za stručno osposobljavanje (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

  Poziv ponuđačima za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja/osposobljavanja (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično u toku 2017.godine


 

24.03.2016. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke IV poziva da dostave svoje ponude za usluge SANITARNIH PREGLEDA UPOSLENIKA U 2016. godini u Javnoj ustanovi Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ugovorni organ), preciziranih u tehničkoj specifikaciji sadržanoj u tačci II poziva, najkasnije do 30.03.2016. godine.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

  POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA – USLUGE SANITARNIH PREGLEDA UPOSLENIKA U 2016. GODINI


 

22.12.2015. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da za seminare koji će se organizovati tokom 2016.godine, dostavljaju pozive za učešče za stručno osposobljavanja (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki zdravstva i slično.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

  POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU – STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (SEMINARI I SLIČNO) IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, FINANSIJA, PRAVA, JAVNIH NABAVKI ZDRAVSTVA I SLIČNO


 

24.11.2015. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke IV poziva da dostave svoje ponude za uslugu izrade Analize sastava PM10 čestica u ambijentalnom zraku kao komponenta određivanja kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ugovorni organ), preciziranu u tačci III poziva, najkasnije do 02.12.2015. godine do 12:00h.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

  POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU – IZRADE ANALIZE SASTAVA PM10 ČESTICA U AMBIJENTALNOM ZRAKU KAO KOMPONENTA ODREĐIVANJA KVALITETA ZRAKA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


 

04.09.2015. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke IV poziva da dostave svoje ponude za uslugu ažuriranja Studije za uspostavljanja sistema automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ugovorni organ), preciziranu u tačci II poziva, najkasnije do 17.09.2015. godine do 11:00h.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

  POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU – AŽURIRANJA STUDIJE ZA USPOSTAVLJANJA SISTEMA AUTOMATSKIH STANICA ZA MONITORING KVALITETA ZRAKA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

30.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci za sukcesivnu nabavku robe – Standardi, potrošni i rezervni materijal za atomski apsorpcioni spektrometar, LOT 17

30.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila

02.02.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Hranljivih podloga, LOT 1

27.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Reagensa za Hach opremu, LOT 2

27.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Sredstava za održavanje čistoće

25.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Čvrstih i tečnih hemikalija, LOT 16

25.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Seruma za brze testove, LOT 1

24.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Antibiogram, LOT 8

24.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Specifičnog potrošnog materijala, LOT 12

24.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Dezinfekcionih sredstava i sredstava za pranje, LOT 15

24.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Sanitetskog materijala, LOT 14

24.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci za sukcesivnu nabavku robe – Potrošni materijal, LOT 11

24.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci za sukcesivnu nabavku robe – Laboratorijsko suđe – plastika, LOT 10

24.01.2017. godine
Ugovor o javnoj nabavci Seruma za reuma testove i sifilis, LOT 5

16.01.2017. godine
Okvirni sporazum za javnu nabavku nafte i naftnih derivata

30.12.2016. godine
Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika od posljedice nesretnog slučaja – nezgode

30.12.2016. godine
Ugovor o osiguranju imovine i opće i profesionalne odgovornosti

31.12.2016. godine
Ugovor o javnoj nabavci dehidrirana gotova podloga Slantez i Bartley Medijum + TTC solucija

31.12.2016. godine
Ugovor o javnoj nabavci dehidrirana gotova podloga Pseudomonas agar baza/CN agar

31.12.2016. godine
Ugovor o javnoj nabavci dehidrirana hromogene selektivne podloge za detekciju E.coli i Koliforma u vodi (CCA)

27.12.2016. godine
Ugovor o javnoj nabavci Inkubatora
Ugovor o javnoj nabavci Sterilizatora

08.12.2016. godine
Okvirni sporazum za sukcesivnu nabavku robe – LOT 1, Serumi za brze testove

08.12.2016. godine
Okvirni sporazum za sukcesivnu nabavku robe – LOT 4, Standardi i elektrode za PH metar i konduktometar

30.11.2016. godine
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA – Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka

04.11.2016. godine
OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU- Štamparske usluge

20.10.2016. godine
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 1 – Hranljive podloge

20.10.2016. godine
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 8 – Antibiogram diskovi

10.10.2016. godine
UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBE – Destilovana voda

21.09.2016. godine
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 9 – Laboratorijsko suđe
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 15 – Dezinfek. sredstva i sredstva za pranje
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 11 – Potrošni materijal
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE – Reagensi za hach opremu
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 5 – Serumi za reuma testove i sifilis
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 14 – Sanitetski materijal
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 12 – Specifični potrošni materijal
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 10 – Laboratorijsko suđe – plastika

15.08.2016. godine
UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKO – ZANATSKIH RADOVA

01.07.2016. godine
UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI – Klima uredjaji