Search
Close this search box.

AKTUELNI IZVJEŠTAJI I PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNIH KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH TVARI: 01.04.2024.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće indeksne vrijednosti za mjerene polutante:

Monitoring se vrši prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12). Prosječne koncentracije polutanata sa vrijednošću Indeksa na dan 01.04.2024.godine do 07h.

PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO KANTONA SARAJEVO NA DAN 01.04.2024.

Na osnovu dostupnih informacija o izmjerenim koncentracijama i vremenskoj prognozi tokom 01.04.2024. godine koje pokazuju povećane koncentracije afričke pašine u zraku, za osjetljive kategorije stanovništva (osobe koje ne koriste pravilno i pravovremeno terapiju a hronični su plućni i/ili srčani bolesnici, osobe sklone težim alergijskim reakcijama), te osjetljive kategorije stanovništva (starija populacija, trudnice, mlađa djeca, hronični blesnici – poseban akcenat na asmatičare i druga respiratorna oboljenja), preporuke su da izbjegavaju aktivnosti na otvorenom. Radnicima koji duži period vremena borave na otvorenom preporučuje se nošenje maski za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Teža fizička opterećenja i rekreativne aktivnosti na otvorenom nisu preporučljivi ni za jednu populacionu skupinu. Ukoliko građani planiraju boraviti duži vremenski period vani, preporučuje se nošenje maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima.

NAPOMENA: Preporuke se prave na početku dana na osnovu dostupnih informacija u tom momentu.

U slučaju nagle promjene vremenskih prilika, usljed kojih može doći do povećanja/smanjenja koncentracija zagađujućih materija, preporuke građanima biće prilagođene posljednje izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija i vremenskoj prognozi.

Stalna preporuka građanima je da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i vremenskoj prognozi. Posljednje izmjerene vrijednosti polutanata prikazane su na internet stranici:

https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/AQI-satne.php

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilozima: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/Preventivne-mjere-aerozagadjenje.pdf 

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/ZDRAVSTVENE-PREPORUKE-POVECANA-KONCENTRACIJA-ZAG.MATERIJA.pdf 

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.