Search
Close this search box.

LOKALITETI

LOKALITETI

Opština Ilidža

Dr. Mustafe Pintola 1/III

 • Direktor Zavoda
 • RJ zajedničkih djelatnosti
 • RJ za epidemiologiju
  • Higijensko-epidemiološki timovi za područje opština Ilidža i Trnovo
  • Ambulanta za pregled lica koja podliježu zdravstvenom nadzoru (Ambulanta za sanitarne preglede)
 • RJ za mikrobiologiju
  • Mikrobiološki laboratorij
 • RJ za zaštitu i unapređenje životne sredine
  • Hemijski laboratorij

Opština Stari grad

Avdage Šahinagića br.10

 • Radna jedinica za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom i informatikom
 • Ambulanta za pregled lica koja podliježu zdravstvenom nadzoru (Ambulanta za sanitarne preglede)
 • Ambulanta za prijem bolesničkog materijala za stanovništvo Opština Stari Grad i Centar
 • Odsjek za intrahospitalne infekcije
 • Centar za edukaciju

Opština Centar

Vrazova broj 11/IV

 • Higijensko – epidemiološki tim
  za područje Opštine Stari grad
 • Higijensko – epidemiološki tim
  za područje Opštine Centar
 • Higijensko – epidemiološki tim
  za područje Opštine Novo Sarajevo
 • Ambulanta za putničku medicinu, fakultativnu imunizaciju i antirabičnu zaštitu

Opština Novi grad

(Dispanzerski centar)

Higijensko – epidemiološki tim za područje Opštine Novi Grad

Opština Vogošća

(u Domu zdravlja)

Higijensko – epidemiološki tim za područje Opštine Vogošća

Opština Ilijaš

(u Domu zdravlja)

 Higijensko – epidemiološki tim za područje Opštine Ilijaš

Opština Hadžići

(u Domu zdravlja)

 Higijensko – epidemiološki tim za područje Opštine Hadžići