Search
Close this search box.

3. decembar- Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3, a  ima za cilj promovirati razumijevanje pitanja invaliditeta i mobilizirati podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

UN-ova Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i njen Opcioni protokol usvojeni su u decembru 2006. godine, a na snagu su stupili 3. maja 2008. godine. Bosna i Hercegovina je postala članica Konvencije i Opcionog protokola u martu 2010. godine.

Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna fizička, mentalna, intelektualna ili čulna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njeno potpuno i efikasno učestvovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invalidnosti. Invaliditet je dio ljudskog bića. Gotovo svako će privremeno ili trajno doživjeti invaliditet u nekom trenutku svog života. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO) više od milijardu ljudi – oko 15% svjetske populacije – trenutno ima invaliditet, a ovaj broj se povećava dijelom zbog starenja stanovništva i povećanja prevalence nezaraznih bolesti. Invalidnost je rezultat interakcije između pojedinaca sa određenim zdravstvenim stanjem sa ličnim faktorima i faktorima okoline, uključujući negativne stavove, nepristupačan prevoz, nedostupnost javnih objekata i servisa i ograničenu društvenu podršku. Okolina osobe ima ogroman uticaj na iskustvo i obim invaliditeta. Nepristupačno okruženje stvara prepreke koje često ometaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Napredak u poboljšanju društvenog učešća može se postići rješavanjem ovih prepreka i omogućavanjem osobama sa invaliditetom aktivnosti u njihovom svakodnevnom životu.

Ovogodišnji Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se sa temom „Transformativna rješenja za inkluzivni razvoj: uloga inovacija u pokretanju pristupačnog i pravednog svijeta“ koja je usmjerena na tri tematske cjeline od izuzetnog značaja za osobe sa invaliditetom, a to su: Inovacije za inkluzivni razvoj osoba sa invaliditetom u zapošljavanju; Inovacije za inkluzivni razvoj osoba sa invaliditetom u smanjenju nejednakosti i Inovacije za inkluzivni razvoj osoba sa invaliditetom: sport kao primjer.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, koji su prikupljeni tokom popisa stanovništva iz 2013. godine, u našoj je zemlji bilo približno 300 hiljada osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Trenutno, situacija kada su u pitanju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini obilježena je neujednačenom primjenom postojećih zakonskih propisa jer osobe sa invaliditetom nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja, te ne participiraju ravnopravno u svakodnevnim društvenim procesima i aktivnostima. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita pristupačnost podrazumijeva znatno više od uklanjanja fizičkih barijera u zdravstvenim ustanovama. Nemogućnost osobe s tjelesnim invaliditetom da samostalno priđe i uđe u zdravstvenu ustanovu kako bi obavila  ljekarski pregled je samo početak niza problema, jer zatim slijede nepristupačna oprema, nedostatak definisanih standarda za pristupačnost opreme, te pitanje komunikacije sa zdravstvenim radnicima. Osobe sa invaliditetom posebno sa određenim poteškoćama poput, gluhonijemih osoba, slijepih i slabovidnih, osoba sa intelektualnim poteškoćama trebaju imati uklonjene komunikacione prepreke kako bi se suštinski uklonile barijere u dostupnosti zdravstvene zaštite. To podrazumijeva izradu pristupačnih zdravstveno–promotivnih i informativnih materijala, upotrebu znakovnog jezika kao i specifičnosti pružanja zdravstvenih informacija. Na području kantona Sarajevo izradom strateških dokumenta i poboljšanjem određenih propisa, uklanjanjem određenog broj fizičkih barijera učinjen je određeni napredak kada je u pitanju kvalitet života osoba sa invaliditetom. Vlada KS je 2019. godine u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP) pokrenula projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa poteškoćama u kretanju, kojim su obuhvaćena 44 javna objekta iz oblasti školstva, zdravstva, socijalne zaštite i javnih servisa. Ministarstvo zdravstva Kanona Sarajevo u 2022. godini pokrenulo je Pilot projekt dodjeljivanja savremenih bioničkih proteza osobama sa invaliditetom. Pitanje zdravlja , socijalne uključenosti  zapošljavanja kao i sva pitanja koja se tiču svakodnevnih aktivnosti i kvalitete života traže kontinuiran dijalog i brojne prioritetne mjere kako bi se omogućilo osobama sa invaliditetom da žive dostojanstven život.

Izvori :

https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities

https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december.html

https://mrsri.ks.gov.ba/aktuelno/novosti-sa-vlade/nastavak-uklanjanja-arhitektonskih-barijera-i-u-ovoj-godini

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/projekt-ministarstva-zdravstva-kantona-sarajevo

https://www.mreza-mira.net/vijesti/clanci/preko-300-000-osoba-s-invaliditetom-zive-nejednakost-u-nasem-drustvu/

https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2021072208592983bos.pdf