3. decembar- Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3, a  ima za cilj promovirati razumijevanje pitanja invaliditeta i mobilizirati podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. UN-ova Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i njen Opcioni protokol usvojeni su u decembru 2006. godine, […]