Search
Close this search box.

Obavijest o dopuni i izmjeni pravilnika o medicinskoj dokumentaciji, individualnim i zbirnim izvještajnim obrascima

Obavještavamo sve javne i privatne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo da su u „Službenim novinama FBiH,“ broj 72/22 objavljene izmjene i dopune sljedećih pravilnika:

  1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije („Službene novine Federacije BiH“  broj 72/22)

PRILOG:

– Sestrinska dokumentacija – PRIMARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

– Sestrinska dokumentacija – SEKUNDARNI I TERCIJARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

  • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/22)

PRILOG 1:

– Obrazac “Obr. br. 17-I-PDM – Prijava oboljelog od šećerne bolesti”

PRILOG 2:

– Potvrda o preboljevanju

– Potvrda o vakcinaciji

– Potvrda o testiranju

  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i rokovima dostavljanja, kao i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/22)

PRILOG:

Obr. br. 30-Z-UOB – Izvještaj o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i

Obr. br. 32-Z-BM – Izvještaj o bolestima, stanjima i povredama utvrđenim u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Napominjemo da pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Odredbe pravilnika počet će se primjenjivati od 01.01.2023. godine.

Izuzetak je odredba člana 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija koja će se počet primjenjivati osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izmjene i dopune pravilnika, kao i priloge pravilnika možete preuzeti u dijelu ispod.

1-Pravilnik o dopuni Prav. o obliku i sadrzaju osnovne med.dok_Sl.n.FBiH br. 72-22

2-Pravilnik o izmj.idop.Pravilnika o obliku sadrzaju i nacinu vodjenja individualnih izvj.obrazaca_Sl.n.FBiH br. 72-12

3-Pravilnik o izmj. i dop. Pravilnika o nacinu i rokovima dost. i obliku i formi zbirnih izvjest. obrazaca_Sl.n.FBiH br. 72-22

Dopune dokumenti