Obavijest o dopuni i izmjeni pravilnika o medicinskoj dokumentaciji, individualnim i zbirnim izvještajnim obrascima

Obavještavamo sve javne i privatne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo da su u „Službenim novinama FBiH,“ broj 72/22 objavljene izmjene i dopune sljedećih pravilnika: PRILOG: – Sestrinska dokumentacija – PRIMARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – Sestrinska dokumentacija – SEKUNDARNI I TERCIJARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRILOG 1: – Obrazac “Obr. br. 17-I-PDM – Prijava oboljelog od […]