Search
Close this search box.

Održana edukativna radionica u suradnji sa KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo o interpersonalnoj komunikaciji sa osobama starije životne dobi

Dana 07. jula 2022. godine, u okviru saradnje J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i KJU “Gerontološki centar” Sarajevo, održana je edukativna radionica na temu „Interpersonalna komunikacija“ sa posebnim osvrtom na komunikaciju sa osobama starije životne dobi. Zaposlenici KJU “Gerontološki centar” Sarajevo, medicinske sestre, njegovatelji, socijalni radnici, upoznali su se sa ključnim pojmovima vezanim za interpersonalnu komunikaciju, komunikaciju sa slabovidnim i slijepim osobama, osobama koje imaju oštećenje sluha, osobama sa problemima  sa mentalnim  zdravljem i demencijom, te umirućim osobama.

Poseban naglasak stavljen je na prenošenje poruke u oblasti očuvanja i unapređenja zdravlja osoba starije životne dobi.