Održana edukativna radionica u suradnji sa KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo o interpersonalnoj komunikaciji sa osobama starije životne dobi

Dana 07. jula 2022. godine, u okviru saradnje J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i KJU “Gerontološki centar” Sarajevo, održana je edukativna radionica na temu „Interpersonalna komunikacija“ sa posebnim osvrtom na komunikaciju sa osobama starije životne dobi. Zaposlenici KJU “Gerontološki centar” Sarajevo, medicinske sestre, njegovatelji, socijalni radnici, upoznali su se sa ključnim pojmovima vezanim […]