Search
Close this search box.

28.04. – Svjetski dan sigurnosti i zaštite na radu

Uticaj klimatskih promjena na sigurnost i zdravlje na radu

U svijetu koji se neprestano mijenja, očuvanje sigurnosti i zdravlja uposlenika na radu postaje sve izazovnije, posebno sa rastućim uticajem klimatskih promjena. Svjetski dan sigurnosti i zaštite na radu, koji se obilježava svake godine 28. aprila, pruža nam priliku da istaknemo važnost zaštite radnika te promovišemo svijest o ključnim temama koje utiču na njihovo blagostanje. Ovogodišnja tema, posvećena uticaju klimatskih promjena na radno okruženje, osvješćuje nas o potrebama prilagodbe i inovacije kako bismo osigurali sigurnije i zdravije radne uvjete za sve.

Uticaj klimatskih promjena na radne uslove

Klimatske promjene s vremenom postaju sve izraženije, ostavljajući duboke tragove na radne uslove, sigurnost i zdravlje radnika. Jedan od najuočljivijih uticaja klimatskih promjena na radna mjesta su ekstremni vremenski uslovi. Češće suše, poplave, uragani i požari dovode do prekida u radu, oštećenja infrastrukture i direktnih opasnosti po radnike. Radnici izloženi ovim ekstremima suočavaju se sa povećanim rizikom od ozljeda ili čak gubitka života.

Temperaturne promjene

Povećanje temperatura također ima značajan uticaj na radne uslove. Radnici koji rade na otvorenom ili u zatvorenim prostorima bez adekvatne klimatizacije izloženi su riziku od toplotnog udara, iscrpljenosti i dehidracije. Visoke temperature mogu negativno uticati na produktivnost i dobrobit radnika, stvarajući nepovoljne radne uslove.

Zagađenje zraka

Klimatske promjene dovode do povećanog nivoa zagađenja zraka, što također ima ozbiljne posljedice na zdravlje radnika. Povećanje emisija stakleničkih plinova, prašine i drugih štetnih materija dovodi do povećanog rizika od respiratnornih oboljenja poput astme ili bronhitisa, te kardiovaskularnih bolesti. Radnici koji su izloženi ovim zagađenjima suočavaju se sa dugoročnim zdravstvenim problemima i smanjenom produktivnošću.

Povećana izloženost hemikalijama

Klimatske promjene mogu povećati izloženost radnika hemikalijama i opasnim materijama. Poplave, uragani ili šumski požari mogu izazvati curenje i onečišćenje hemikalijama što povećava rizik od trovanja ili ozljeda kod radnika koji rade u indusdstriji ili na terenu.

Posljedice na mentalno zdravlje

Ne smijemo zanemariti ni posljedice klimatskih promjena na mentalno zdravlje radnika. Stalna briga zbog ekstremnih vremenskih događaja, strah od gubitka posla zbog ekoloških katastrofa ili anksioznost zbog nepredvidivih radnih uslova može negativno uticati na psihološko blagostanje radnika.

Potreba za prilagodbom i inovacijama

Suočeni sa ovim izazovima, poslodavci moraju biti sposobni prilagoditi se novim uslovima koje donose klimatske promjene. To uključuje implementaciju mjera prilagodbe, poput poboljšanja infrastrukture, edukaciju radnika o rizicima i primjenu preventivnih mjera kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika u promjenjivim okolnostima.

Klimatske promjene predstavljaju globalni izazov koji zahtjeva zajednički napor svih sektora društva. Poslodavci, sindikati, vlasti i civilno društvo moraju zajedno raditi na promicanju održivih praksi i inovacija koje će osigurati sigurnost i zadravlje radnika u svijetu koji se stalno mijenja.