Search
Close this search box.

22.03. SVJETSKI DAN VODA – „VODA ZA MIR“

Svake godine, 22. marta, obilježava se Svjetski dan voda, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti vode i zagovaranju održivog upravljanja vodnim resursima. Ove godine, tema “Voda za mir” naglašava ključnu ulogu koju voda igra u podsticanju mira i stabilnosti širom svijeta. Dok se suočavamo sa sve većim izazovima poput klimatskih promjena, rasta stanovništva i geopolitičkih tenzija, primarno je da prepoznamo duboku vezu između vode i mira i da zajednički radimo na iskorištavanju ovog neprocjenjivog resursa za dobrobit čovječanstva.

Važnost vode

Voda nije samo ključna za održavanje života, već i za promociju ekonomskog razvoja, osiguravanje sigurnosti hrane i očuvanje ekosistema. Od poljoprivrede i industrije do sanitarne higijene, voda je krvotok društava, osnova gotovo svakog aspekta ljudske civilizacije. Međutim, uprkos svojoj fundamentalnoj važnosti, pristup čistoj i sigurnoj vodi i dalje je hitno pitanje za milione ljudi širom svijeta. Prema podacima Ujedinjenih nacija, preko 2 milijarde ljudi nema pristup čistoj, pitkoj vodi, što dodatno pogoršava siromaštvo, nejednakost i sukobe u mnogim regionima.

Nedostatak vode i sukobi

Nedostatak vode, zajedno sa faktorima poput rasta stanovništva, urbanizacije i ekološkog propadanja, predstavlja značajnu prijetnju miru i stabilnosti. Konkurencija za oskudne vodne resurse može pogoršati tenzije između zajednica, regiona, pa čak i nacija, što dovodi do sukoba oko pristupa vodi za piće, poljoprivredu i industriju. U regionima već suočenim sa političkom nestabilnošću i društvenim nemirima, nedostatak vode može dodatno pogoršati postojeće nesuglasice, te prouzrokovati nasilje i raseljavanje.

Usred ovih izazova, vodna diplomatija se pojavljuje kao ključni alat za prevenciju i rješavanje sukoba. Fokusirajući se na dijalog, saradnju i međusobno razumijevanje među zainteresovanim stranama, vodna diplomatija nastoji transformisati vodu iz potencijalnog izvora sukoba u katalizator za saradnju i izgradnju mira. Putem multilateralnih sporazuma, mehanizama upravljanja prekograničnim vodama i inicijativa na lokalnom nivou, zemlje mogu zajedno raditi na održivom i pravednom upravljanju zajedničkim vodnim resursima, gradeći povjerenje i saradnju među nacijama.

Voda za mir – put naprijed

Tema obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana voda “Voda za mir”, nosi pouku da osiguranje pristupa vodi za sve ljude na svijetu nije samo moralna obaveza, već i strateška nužnost za mirniji i prosperitetniji svijet. Vlade, organizacije civilnog društva i privatni sektor moraju prioritetizirati investicije u vodnu infrastrukturu, promovisati očuvanje i efikasnost vode, te ojačati institucije za upravljanje vodom. Radom zajedno, možemo iskoristiti snagu vode kako bismo izgradili mostove, podstakli saradnju i utabali put ka održivijoj i mirnijoj budućnosti za buduće generacije.

Obilježavanjem Svjetskog dana voda, podsjećamo na važnost iskorištavanja potencijala vode za mir i prosperitet. Prepoznavajući vodu kao osnovno ljudsko pravo i zajednički resurs, možemo preći granice, premostiti razlike i izgraditi pravedniji i održiviji svijet za sve. Dok se suočavamo sa izazovima 21. stoljeća, sjetimo se riječi generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Bana Ki-moona: “Voda je ključ održivog razvoja, ekonomskog rasta i ljudskog dostojanstva. Moramo zajedno raditi kako bismo zaštitili i pažljivo upravljali ovim krhkim, ograničenim resursom, osiguravajući da svi ljudi imaju pristup čistoj i sigurnoj vodi, sada i u budućnosti.”

Ključne činjenice

  • 2.2 milijarde ljudi i dalje živi bez zdravstveno ispravne, pitke vode, uključujući 115 miliona ljudi koji piju površinsku vodu (SZO/UNICEF, 2023).
  • Otprilike polovina svjetske populacije suočava se sa ozbiljnom oskudicom vode barem u jednom dijelu godine (IPCC, 2022). Očekuje se da će se ovi brojevi povećati, pogoršani klimatskim promjenama i rastom populacije (Svjetska meteorološka organizacija, 2022).
  • Samo 0,5% vode na Zemlji je upotrebljiva i dostupna slatka voda, a klimatske promjene opasno utiču na tu opskrbu. U proteklih dvadeset godina, prirodni vodeni rezervoari, uključujući vlažnost tla, snijeg i led, smanjili su se po stopi od 1 cm godišnje, s ozbiljnim posljedicama za sigurnost vode (Svjetska meteorološka organizacija, 2021).
  • Klimatske promjene, rast populacije i povećana oskudica vode stavljat će pritisak na opskrbu hranom (IPCC, 2014), budući da se većina slatke vode koristi, oko 72% u prosjeku, za poljoprivredu (UN – Voda, 2023).

Aktivnosti u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo – Svjetski dan voda 2024.

Povodom Svjetskog dana voda, uopslenici JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u periodu 12.03.-14.03.2024. godine uzorkovali su i  ispitivali na zdravstvenu ispravnost vodu iz 16 sarajevskih javnih česmi. Uzorkovana je voda iz javnih česmi koje su u

trenutku uzorkovanja bile u funkciji, a iste su lokacijski smještene u najužoj turističko-historijskoj jezgri grada, kao i česme koje su lokacijski na mjestima koja posjećuje veći broj ljudi.Top of Form

Voda je ispitivana na mikrobiološke parametre definisane Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH broj: 40/10, 43/10, 30/12 i 62/17). Izvještaji o mikrobiološkom ispitivanju pokazuju da svi uzorkovani uzorci vode ODGOVARAJU uslovima koje definiše Pravilnik.

Tabela 1. Izvještaj o ispitivanju vode iz 16 javnih česmi na području Kantona Sarajevo (kliknite da povećate)