Search
Close this search box.

Kriteriji za proglašavanje epidemije morbila

Kriteriji za proglašavanje epidemije morbila su postavljeni na osnovu kriterija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i kriterija Centra za kontrolu bolesti (CDC).

Kriteriji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)
Sumnja na izbijanje epidemije morbila:
5 ili više klinički potvrđenih slučajeva morbila (sa datumima pojave osipa unutar 7 do 21 dana), a koji su epidemiološki povezani.

Laboratorijska potvrda epidemije morbila:
Dva ili više laboratorijski potvrđena slučaja, (sa datumima pojave osipa unutar 7 do 21 dana), a koji su epidemiološki i/ili virusološki povezani.

Definicija Centra za kontrolu bolesti (CDC)
Epidemija morbila je definisana kao pojava 3 ili više klinički potvrđenih slučajeva u vremenu i prostoru, a među kojima postoji epidemiološka veza.

S obzirom da su svi kriteriji ispunjeni, J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je dana 25.01.2024. godine, prijavila epidemiju morbila i dala prijedlog za proglašenje epidemije zarazne bolesti – morbila na području Kantona Sarajevo Ministarstvu zdravstva KS.

U Kantonu Sarajevo je do 25.01.2024. godine, registrovano 15 klinički potvrđenih slučajeva, od čega su 4 laboratorijski potvrđena slučaja morbila (krzamak/ospice), te da se u narednom periodu očekuje još slučajeva obolijevanja.

Napominjemo da protivepidemijska dezinfekcija nije primjenjiva u slučaju pojave oboljelih od morbila. Isključiva protivepidemijska mjera je vakcinacija prijemčive djece u skladu sa važećom naredbom.