Search
Close this search box.

Informacija o HPV vakcinaciji

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je 26.12.2023. godine dalo mišljenje u kojem se navodi da uvažavajući Program imunizacije protiv HPV infekcije u 2023/2024. godini te s obzirom da je poželjan ujednačen pristup imunizaciji na području FBiH za oba spola 8. razreda osnovnih škola, da HPV vakcine treba podjednako ponuditi i djevojčicama i dječacima 8. razreda, ali da se istovremeno vakcine protiv HPV infekcije mogu ponuditi i djevojčicama i djevojkama od 11. godine (VI razred O.Š.) starosti do 26. godine starosti.

Ciljana skupina 2024Druge dobne skupine
DjevojčiceDječaciDjevojčice i djevojke od 11-26 godina starosti
8. razred8. razred