Search
Close this search box.

AKTUELNI IZVJEŠTAJI I PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNIH KONCETRACIJA ZAGAĐUJUĆIH TVARI: 12.01.2024.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće indeksne vrijednosti za mjerene polutante:

Monitoring se vrši prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12). Prosječne koncentracije polutanata sa vrijednošću Indeksa na dan 12.01.2024.g. do 07h.

Brojčana vrijednost Indeksa se izražava u rasponu od 0-500 i podjeljena je u šest kvalitativnih kategorija:

1. Dobar (brojčana vrijednost od 0-50, označava se zelenom bojom);

2. Umjeren (brojčana vrijednost od 51-100, označava se žutom bojom);

3. Nezdrav za osjetljive grupe (brojčana vrijednost od 101-150, označava se narandžastom bojom);

4. Nezdrav (brojčana vrijednost od 151-200, označava se crvenom bojom);

5. Vrlo nezdrav (brojčana vrijednost od 201-300, označava se ljubičastom bojom);

6. Opasan (brojčana vrijednost viša od 301, označava se smeđom ili crvenosmeđom ili kestenjastom bojom).    

Posljednje izmjerene vrijednosti polutanata prikazane su na internet stranici: www.kvalitetzraka.ba

PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO KANTONA SARAJEVO NA DAN 12.01.2024.

Informacije o izmjerenim koncentracijama polutanata u zraku u toku prethodnog dana, pokazaju povećane koncentracije sumpor dioksida. Povećane koncentracije ovog polutanta u zraku dovode do nadražaja sluzokože očiju i sluzokože respiratornog sistema. Udisajem manjih koncentracija dolazi do nadražaja respiratornih puteva, najčešće gornjih partija respiratornog sistema, dok kod respiratornih bolesnika (bronhitis, astma, hronična opstruktivna bolest pluća, emfizem) može doći do pogoršanja osnovne bolesti. Kardiovaskularni bolesnici također mogu osjetiti pogoršanje osnovne bolesti ukoliko su izloženi povećanim koncentracijama sumpor dioksida. Čak i kratkotrajna izloženost povišenim koncentracijama sumpor dioksida u zraku može dovesti do suženja disajnih puteva i uzrokovati probleme s disanjem kod osoba koji su fizički aktivne na otvorenom. Javlja se hripanje, stezanje u prsima i otežano disanje čak i kod zdravih ljudi. Simptomi se pogoršavaju kako se povećava nivo sumpor dioksida u zraku ili kada disanje postaje brže ili dublje. Plućna funkcija obično se vraća u normalu unutar jednog sata nakon prestanka izlaganja sumpor diksidu. Dugotrajna izloženost sumpor dioksidu može uzrokovati respiratorne bolesti, promijeniti obrambene mehanizme pluća i pogoršati postojeće kardiovaskularne ili plućne bolesti. Povećane koncentracije sumpor dioksida u zraku u kombinaciji sa povećanim koncentracijama drugih polutanata u zraku mogu izazvati značajan sinergički uticaj na zdravlje ljudi.

Preporuka za izuzetno osjetljive kategorije stanovništva (osobe koje ne koriste pravilno i pravovremeno terapiju a hronični su plućni i/ili srčani bolesnici, osobe sklone težim alergijskim reakcijama), te osjetljive kategorije stanovništva (starija populacija, hronični bolesnici, trudnice, mlađa djeca…) su da ne borave na otvorenom. Radnicima koji duži period vremena borave na otvorenom preporučuje se nošenje maski za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Za ostale kategorije stanovništva preporuke se odnose na izbjegavanje boravka na otvorenom, dok dugotrajna i teža fizička opterećenja i rekreativne aktivnosti nisu preporučljive ni za jednu kategoriju stanovništva. Ukoliko građani planiraju boraviti duži vremenski period vani, preporučuje se nošenje maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Svakako se preporučuje i boravak na planinama u okruženju Grada.

NAPOMENA: Preporuke se prave na početku dana na osnovu dostupnih informacija u tom momentu.

U slučaju nagle promjene vremenskih prilika, usljed kojih može doći do povećanja/smanjenja koncentracija zagađujućih materija, preporuke građanima biće prilagođene posljednje izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija i vremenskoj prognozi.

Stalna preporuka građanima je da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i vremenskoj prognozi. Posljednje izmjerene vrijednosti polutanata prikazane su na internet stranici:

https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/AQI-satne.php

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilozima: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/Preventivne-mjere-aerozagadjenje.pdf 

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/ZDRAVSTVENE-PREPORUKE-POVECANA-KONCENTRACIJA-ZAG.MATERIJA.pdf 

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.