Search
Close this search box.

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA U SLUČAJU POJAVE VELIKOG KAŠLJA (PERTUSSIS) U EPIDEMIJSKOJ FORMI

Kada se registruje pojava velikog kašlja u epidemijskoj formi svim zaposlenima u predškolskim ustanovama snažno se preporučuje da podignu nivo pozornosti na akutne respiratorne infekcije tj. da se u vrtić ne primaju djeca ali ni zaposleni koji imaju simptome/znakove akutnih respiratornih infekcija.

Osoblje koje radi sa djecom mlađom od godinu dana treba da se pridržava uobičajenih mjera za sprječavanje prenosa zaraznih bolesti, a nakon pojave prvog slučaja u vrtiću potrebno je da nose masku koja pokriva nos i usta.

Ukoliko zaposleni razvije simptome infekcije sistema organa za disanje (prehlada i sl.) preporuka je da ne dolazi na posao do oporavka, a ukoliko nije na poštedi od posla mora se striktno pridržavati pravilnog nošenja maske uz pojačanu higijenu ruku. Osim nošenja maske i higijene ruku veoma je važno redovno provjetravanje prostorija.

Iako opšte mjere prevencije mogu pomoći u smanjenju rizika od širenja velikog kašlja, najdjelotvornija mjera prevencije je vakcinacija djece na vrijeme i u skladu sa važećom Federalnom Naredbom o imuizaciji protiv zaraznih bolesti.

Svaki boravak nepotpuno vakcinisanog djeteta u predškolskoj ustanovi predstavlja rizik kako za samo dijete, tako i za ostalu djecu i zaposlene.

Svako dijete ili zaposleni za koje se potvrdi da je oboljelo od velikog kašlja treba isključiti iz vrtića u trajanju od najmanje 21 dan od početka kašlja ukoliko nije uključena antibiotska terapija ILI najmanje 5 dana od započete antibiotske terapije.

U nastavku su date smjernice za postupanje sa kontaktima u sljedećim slučajevima:

I POSTUPANJE SA DJETETOM KOJE JE KONTAKT OBOLJELOG U VRTIĆU

A. KOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE U SKLADU SA UZRASTOM:

1) bez simptoma – nastavlja da redovno pohađa vrtić;

2) ako razvije simptome (u vremenskom intervalu do 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim):

– isključiti iz grupe odmah nakon pojave prvih simptoma i uputiti dijete pedijatru, radi započinjanja antibiotske terapije

– vraća se u vrtić 5 dana nakon započete antibiotske terapije, ili nakon 21 dan, ukoliko se ne započne antibiotska terapija.

B. NEVAKCINISANO/NEKOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE:

Isključuje se iz vrtića i javlja se izabranom pedijatru radi kompletiranja vakcinacije u skladu sa uzrastom. Dijete se vraća u vrtić nakon što bude kompletno vakcinisano/revakcinisano uz potvrdu izabranog ljekara da je vakcinacija kompletirana. Ukoliko, nakon što je isključeno iz nastave, u vremenskom intervalu do 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim, dijete razvije simptome velikog kašlja javlja se izabranom pedijatru radi uključivanja antibiotske terapije. Dijete može da se vrati u vrtić nakon 5 dana od započinjanja antibiotske terapije. Ukoliko se ne započne antibiotska terapija dijete se vraća u vrtić nakon 21 dan od pojave kašlja.

Napomena: vakcinacija ne štiti od infekcije nakon konkretnog izlaganja, njena svrha je zaštita od daljih izlaganja.

II POSTUPANJE SA DJETETOM KOJE JE KONTAKT OBOLJELOG U PORODICI

A. KOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE:

1) bez simptoma – nastavlja da redovno pohađa vrtić;

2) ako razvije simptome (u vremenskom intervalu do 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim):

– isključiti iz grupe odmah nakon pojave prvih simptoma i javiti se pedijatru, radi započinjanja antibiotske terapije;

– vraća se u vrtić 5 dana nakon započete antibiotske terapije, ili nakon 21 dan, ukoliko se ne započne sa antibiotikom.

B. NEVAKCINISANO/NEKOMPLETNO VAKCINISANO DIJETE:

Bliski kontakti mlađi od 6 godina a stariji od 18 mjeseci, koji nisu primili najmanje 4 doze vakcine sa komponentom protiv velikog kašlja/pertusisa (aP) ili nisu primili jednu dozu ove vakcine unazad tri godine, trebaju se vakcinisati/revakcinisati što prije nakon izlaganja.

Nepotpuno vakcinisani/revakcinisani (u skladu sa uzrastom) kućni kontakti mlađi od 6 godina trebaju biti isključeni iz vrtića tokom 21 dana od posljednjeg kontakta.

Ukoliko, nakon što je isključeno iz vrtića (u vremenskom intervalu od 21 dan od posljednjeg kontakta sa oboljelim) dijete razvije simptome pertusisa javlja se izabranom pedijatru radi uključivanja antibiotske terapije. Dijete može da se vrati u vrtić 5 dana nakon započinjanja antibiotske terapije. Ukoliko se ne započne antibiotska terapija dijete se vraća u vrtić nakon 21 dan od pojave kašlja.

RADNA JEDINICA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Izvor: