Search
Close this search box.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar

Odlukom Ujedinjenih nacija 3. decembar proglašen je Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je zemlje članice da 3.  decembar obilježavaju sa ciljem podizanja svjesnosti o pitanjima jednakosti ljudskih prava i učešća osoba s invaliditetom u društvu. Uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društva jedan je od ključnih uslova za poštivanje ljudskih prava i održivi razvoj. Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (IDPD) 2023. godine je: „Ujedinjeni u akciji za spasavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom“.

Bosna i Hercegovina u septembru 2015. godine, zajedno sa 192 države članice Ujedinjenih nacija, obavezala se da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj (Agenda 2030) koji se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je dokument „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH“.

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju transformativni plan za stvaranje bolje i održive budućnosti za cijeli svijet. Oni se bave globalnim izazovima s kojima se cijeli svijet suočava, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, degradaciju okoliša, prosperitet, mir i pravdu. Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja zasnivaju se na tri ključna principa među kojima je i princip „Niko ne smije biti isključen“, koji naglašava eliminaciju višestrukih uzroka siromaštva te nejednakosti i diskriminacije u svim oblicima.

Preliminarni nalazi iz još uvijek nefinaliziranog Izvještaja UN-a o invalidnosti i razvoju za 2023. godinu pokazuju da svijet ne ide u pravom smjeru u ispunjavanju nekoliko ciljeva održivog razvoja za osobe sa invaliditetom, stoga je potrebno uložiti veće napore kada su u pitanju najsiromašnije i najugroženije osobe uključujući osobe sa invaliditetom.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da 1,3 milijarde ljudi u svijetu ima određenu vrstu invaliditeta, što predstavlja 16% svjetske populacije. Prema izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije mnoge osobe sa invaliditetom umiru ranije, izložene su povećanom riziku od razvoja određenih oboljenja i stanja i imaju više ograničenja u svakodnevnom funkcionisanju od ostatka populacije. Ovakvi lošiji ishodi po zdravlje osoba sa invaliditetom posljedica su nejednakosti u zdravlju čiji uzroci su niz faktora, kako u zdravstvenom sektoru tako i u drugim sektorima. Faktori koji generiraju nejednakost u zdravlju su diskriminacija, nedostatak pristupa ili kvalitete njege i brojne negativne odrednice zdravlja kao što su siromaštvo i marginalizacija.

Trenutačno u Federaciji BiH u fazi izrade je nova Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022-2027. godine. Nejednakost u zdravlju, socijalna izolacija i sva pitanja koja se tiču svakodnevnih aktivnosti i kvaliteta života osoba sa invaliditetom zahtijevaju pravedne politike i brojne prioritetne mjere kako bi se osnažile osobe sa invaliditetom i poboljšali uslovi njihovog svakodnevnog života.

Izvori:

https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities

https://www.who.int/campaigns/international-day-of-persons-with-disabilities

https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/publications/okvir-za-realizaciju-ciljeva-odr%C5%BEivog-razvoja-u-bosni-i-hercegovini

https://fbihvlada.gov.ba/bs/izrada-strategije-za-unapredenje-prava-i-polozaja-osoba-s-invaliditetom-u-fbih-za-period-do-2027-godine