Search
Close this search box.

Preporuke za stanovništvo u slučajevima prekomjernih koncentracija zagađujućih tvari

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće indeksne vrijednosti za mjerene polutante:

Monitoring se vrši prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12).

Brojčana vrijednost Indeksa se izražava u rasponu od 0-500 i podjeljena je u šest kvalitativnih kategorija:

  1. Dobar (brojčana vrijednost od 0-50, označava se zelenom bojom);
  2. Umjeren (brojčana vrijednost od 51-100, označava se žutom bojom);
  3. Nezdrav za osjetljive grupe (brojčana vrijednost od 101-150, označava se narandžastom bojom);
  4. Nezdrav (brojčana vrijednost od 151-200, označava se crvenom bojom);
  5. Vrlo nezdrav (brojčana vrijednost od 201-300, označava se ljubičastom bojom);
  6. Opasan (brojčana vrijednost viša od 301, označava se smeđom ili crvenosmeđom ili kestenjastom bojom).

Posljednje izmjerene vrijednosti polutanata prikazane su na internet stranici: www.kvalitetzraka.ba

Na osnovu dostupnih informacija o izmjerenim koncentracijama i vremenskoj prognozi, tokom 21.11.2023.godine, za izuzetno osjetljive kategorije stanovništva (osobe koje ne koriste pravilno i pravovremeno terapiju, a hronični su plućni i/ili srčani bolesnici, te osobe sklone težim alergijskim reakcijama), te osjetljive kategorije stanovništva (starija populacija, hronični stabilni blesnici, trudnice, mlađa djeca…), preporuke su da izbjegavaju boravak na otvorenom, posebno u jutarnjim i večernjim satima kad su koncentracije zagađujućih materija u zraku najviše. Radnicima na otvorenom preporučuje se nošenje maski za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Sportistima se preporučuje oprez prilikom treniranja na otvorenom: ukoliko su treninzi u urbanim gradskim zonama birati mjesta i doba dana kada su ceste najmanje prometne, te kad god mogućnosti dozvoljavaju preporuka je treninge obavljati u prirodi. Za ostale kategorije stanovništva preporuke se odnose na smanjenje dugotrajnih i težih fizičkih opterećenja i rekreativnih aktivnosti. Ukoliko građani planiraju boraviti vani u gradskoj zoni, preporučuje se nošenje maske za lice sa zaštitnim respiratornim filterima. Svakako se preporučuje i boravak na planinama u okruženju.

NAPOMENA: Preporuke se prave na početku dana na osnovu dostupnih informacija u tom momentu.

U slučaju nagle promjene vremenskih prilika, usljed kojih može doći do povećanja/smanjenja koncentracija zagađujućih materija, preporuke građanima biće prilagođene posljednje izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija i vremenskoj prognozi.

Stalna preporuka građanima je da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i vremenskoj prognozi. Posljednje izmjerene vrijednosti polutanata prikazane su na internet stranici http://kvalitetzraka.ba/  

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilozima: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/Preventivne-mjere-aerozagadjenje.pdf 

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/ZDRAVSTVENE-PREPORUKE-POVECANA-KONCENTRACIJA-ZAG.MATERIJA.pdf 

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.