Search
Close this search box.

Svjetski dan dijabetesa – 14. Novembar

Obilježavanje Svjetski dan dijabetesa (WDD) najveća je kampanja podizanja svijesti o dijabetesu u svijetu, pokrenuta je od strane Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) 1991. godine i Svjetske zdravstvene organizacije i obilježava se svake godine 14. novembra. Različite aktivnosti u preko 160 zemalja svijeta imaju za cilj podizanje svijesti o potrebi bolje zdravstvene zaštite, obrazovanja i većih resursa za podršku osobama koje žive sa dijabetesom, te pomoći u odlaganju ili prevenciji obolijevanja kod onih koji imaju rizik. Tema obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa u periodu 2021-2023 je dostupnost zaštite za oboljele od dijabetesa, a ove godine Svjetski dan dijabetesa obilježava se sa sloganom „Dijabetes: saznaj svoj rizik, saznaj svoj odgovor“. Ovaj slogan upućuje na važnost poznavanja rizika od obolijevanja naročito od dijabetesa tip 2 kako bi se pomoglo u odlaganju ili prevenciji bolesti, te značaju pristupa potrebnim informacijama i zdravstvenoj zaštiti kako bi se osiguralo pravovremeno uspostavljanje dijagnoze i liječenje.

Dijabetes je hronična, metabolička bolest koju karakteriziraju povišeni nivoi glukoze u krvi (ili šećera u krvi), što s vremenom dovodi do ozbiljnog oštećenja srca, krvnih sudova, očiju, bubrega i nerava. Najčešći je dijabetes tipa 2, obično kod odraslih, koji se javlja kada tijelo postane otporno na inzulin ili ne proizvodi dovoljno inzulina. U posljednje 3 decenije prevalenca dijabetesa tipa 2 dramatično je porasla u gotovo svim zemljama. Dijabetes tipa 1, nekada poznat kao juvenilni dijabetes ili dijabetes ovisan o inzulinu, je hronično stanje u kojem gušterača sama proizvodi malo ili nimalo inzulina. Za osobe koje žive s dijabetesom, pristup adekvatnom liječenju, uključujući inzulin, ključan je za njihov opstanak.

Simptomi dijabetesa tipa 1 uključuju potrebu za čestim mokrenjem, žeđ, stalnu glad, gubitak težine, promjene vida i umor. Ovi simptomi se mogu pojaviti iznenada. Simptomi dijabetesa tipa 2 općenito su slični onima kao kod dijabetesa tipa 1, ali su često manje izraženi. Bolest se može dijagnosticirati nekoliko godina nakon početka ili nakon što su se komplikacije već pojavile. Iz tog razloga, važno je biti svjestan faktora rizika i imati dostupno pravovremeno liječenje.

Dijabetes tipa 1 trenutno se ne može spriječiti. Dostupni su učinkoviti pristupi za sprječavanje dijabetesa tipa 2 kao i pristupi za sprječavanje komplikacija i prerane smrti koje mogu biti posljedica svih tipova dijabetesa. To uključuje politike i prakse u cijeloj populaciji i unutar specifičnih okruženja (škola, dom, radno mjesto) koje doprinose dobrom zdravlju za sve, bez obzira na to imaju li dijabetes, kao što su redovno vježbanje, zdrava ishrana, izbjegavanje pušenja, kontrola krvnog pritiska i masnoća u krvi.

Polazna tačka za bolji kvalitet života osoba sa dijabetesom je rana dijagnoza – što duže osoba živi s nedijagnosticiranim i neliječenim dijabetesom, vjerovatno će biti lošiji ishodi za zdravlje. Pristup osnovnoj dijagnostici, kao što je testiranje glukoze u krvi, trebao bi biti dostupan u svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Oboljelim od dijabetesa treba biti olakšan pristup za potrebnu periodičnu specijalističko- konsultativnu provjeru ili za liječenje komplikacija.

Niz isplativih intervencija može poboljšati ishode za pacijente, bez obzira na vrstu dijabetesa. Ove intervencije uključuju kontrolu glukoze u krvi, preporučene kombinacije prehrane, fizičku aktivnost te, ako je potrebno lijekove, kontrolu krvnog pritiska i masnoće u krvi kako bi se smanjio kardiovaskularni rizik i druge komplikacije. Isplativa intervencija je i redovni skrining za oštećenje očiju, bubrega i stopala kako bi se započelo rano liječenje.

          Neke od osnovnih činjenica o dijabetesu

 • Dijabetes tipa 1 se ne može spriječiti. Dijabetes tipa 2 se često može spriječiti zdravom prehranom, redovnom fizičkom aktivnošću, održavanjem normalne tjelesne težine i izbjegavanjem pušenja.
 • Dijabetes je glavni uzrok sljepoće, zatajenja bubrega, srčanog udara, moždanog udara i amputacije donjih ekstremiteta.
 • Dijabetes se može liječiti, a njegove komplikacije izbjeći ili odgoditi redovnim pregledom i liječenjem.
 • Osobe s dijabetesom trebale bi tražiti redovne preglede za komplikacije kako bi se pomoglo u ranom otkrivanju. To uključuje skrining za bolest bubrega, redovne očne preglede i procjenu stanja stopala.
 • Prestanak pušenja smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 za 30-40%.
 • Dijabetes je povezan sa otprilike dvostruko većim rizikom obolijevanja od tuberkuloze (TB) i većim rizikom od TB rezistentne na više lijekova. Osobe sa TB i dijabetesom imaju dvostruko veće šanse da umru tokom liječenja tuberkuloze i imaju dvostruko veći rizik od recidiva tuberkuloze nakon završetka liječenja.
 • Samo oko 50% ljudi sa dijabetesom tipa 2 u svijeta ima dostupan inzulin koji im je potreban, često zato što zdravstveni sistemi njihove zemlje to ne mogu da priušte.

          Ključne poruke za osobe sa rizikom od obolijevanja od dijabetesa

 • Gotovo polovini svih ljudi koji boluju od dijabetesa trenutno nije uspostavljena dijagnoza.
 • Simptomi dijabetesa tipa 2 mogu biti blagi ili izostati. Oboljele osobe mogu živjeti nekoliko godina s ovim stanjem prije nego što im se postavi dijagnoza.
 • Mnogim ljudima se dijagnosticira dijabetes tipa 2 kada je već prisutna jedna ili više komplikacija.
 • Poznavanje vlastitog rizika i pravog odgovora može pomoći u odlaganju ili prevenciji dijabetesa tipa 2 i njegovih komplikacija.

Ključne poruke za osobe koje žive sa dijabetesom

 • Bez kontinuiranog liječenja i redovne samokontrole, dijabetes može dovesti do ozbiljnih i potencijalno po život opasnih komplikacija.
 • Komplikacije povezane sa dijabetesom mogu se odgoditi ili spriječiti redovnim pristupom lijekovima, redovnim praćenjem zdravstvenog stanja, edukacijom i psihološkom podrškom.

          Ključne poruke za zdravstvene radnike i kreatore politike

 • Visoka cijena dijabetesa su ljudski životi. Procjenjuje se da je 2021. otprilike 6,7 miliona odraslih osoba u dobi od 20 do 79 godina umrlo od posljedica dijabetesa ili njegovih komplikacija.
 • U 2021. godini potrošeno je 966 milijardi USD na zdravstvenu zaštitu vezanu za  dijabetes i njegove komplikacija.
 • Rano otkrivanje i liječenje mogu pomoći u odlaganju ili sprječavanju ozbiljnih komplikacija koje su potencijalno opasne po život.
 • Dokazi sugerišu da je skrining komplikacija povezanih sa dijabetesom isplativ, sa  adekvatnim strategijama skrininga smanjuje se incidenca razvoja komplikacija, kao što su npr. kardiovaskularne bolesti.
 • Postizanje univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom ključno je za odlaganje ili prevenciju komplikacija povezanih sa dijabetesom i osiguravanje održivosti sistema zdravstvene zaštite.

Izvor:

https://www.who.int/campaigns/world-diabetes-day/2023

https://worlddiabetesday.org/resources/wdd2021-23/toolkit