15. oktobar Svjetski dan čistih ruku – „Čiste ruke su nadohvat ruke“

15. oktobar Svjetski dan čistih ruku – „Čiste ruke su nadohvat ruke“

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2008. godinu proglasila Međunarodnom godinom sanitacije. Te godine Svjetski dan čistih ruku je bio centralni događaj u aktivnostima koje su dale podsticaj za mobilizaciju miliona ljudi širom svijeta da peru ruke sapunom i toplom vodom i da se na taj način unaprijedi higijenska praksa, te se od tada do danas svake godine posebna važnost poklanja obilježavanju ovog dana.

U svijetu se 15. oktobar obilježava kako bi se ukazalo na važnost redovnog i temeljnog pranja ruku vodom i sapunom. Obilježavanje ima za cilj da pomogne zajednicama, inicijatorima  i donosiocima odluka da šire svijest o važnosti pranja ruku, te sticanje pravilnih higijenskih navika i razvoj kulture pranja ruku. Svjetski dan čistih ruku ne samo da želi podići svijest o važnosti pranja ruku, već pruža platformu za kontinuirano djelovanje na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ovogodišnja tema Svjetskog dana čistih ruku je  “Čiste ruke su nadohvat ruke”.

Važnost pranja ruku za ljudsko zdravlje prvi su put sredinom 19. vijeka prepoznali mađarski ljekar Ignaz Semmelweis koji je radio u Beču  i Florence Nightingale, engleska “utemeljiteljica modernog sestrinstva”. Semmelweis je primijetio kako značajno pada stopa smrtnosti majki usljed porodiljske groznice ako ljekari koji vrše porod i babice temeljno peru i dezinficiraju ruke.

Svjetska zdravstvena organizacija prepoznaje pranje ruku toplom vodom i sapunom kao najjednostavniju, a najučinkovitiju higijensku  mjeru. Dovoljna količina zdravstveno ispravne vode olakšava održavanje higijene, što je ključna mjera za prevenciju ne samo gastrointestinalnih bolesti, već i akutnih respiratornih infekcija, infekcija kože i oka i brojnih zanemarenih tropskih bolesti. Prema podacima SZO skoro 30% svjetske populacije nema bezbjedan i siguran pristup pitkoj vodi – to jest, onoj  koja se nalazi u prostorijama, dostupna po potrebi i bez kontaminacije. Procjenjuje se da oko milion ljudi svake godine umre od bolesti praćenih dijarejom, što je najčešće posljedica konzumacije zdravstveno neispravne vode za piće, neadekvatnih sanitarnih uslova i neodržavanja higijene ruku. Bolesti praćene dijarejom, koje se javljaju zbog konzumiranja zdravstveno neispravne vode, neasanirane životne sredine i nedostatka higijene u velikoj mjeri je moguće spriječiti, kao i smrt 300.000 djece mlađe od 5 godina u u svijetu svake godine, ukoliko bi se isključili navedeni faktori rizika. Podaci UNICEF–a kažu da 280 miliona djece starosne dobi do 5 godina živi u domaćinstvima koja nemaju adekvatne sanitarno-higijenske uslove. Tamo gdje voda nije lako dostupna, ljudi često odluče da pranje ruku nije prioritet, čime se povećava vjerovatnoća bolesti.

Ruke je potrebno prati više puta dnevno, sa posebnim naglaskom na održavanje higijene ruku prije, za vrijeme i nakon pripreme hrane, te prije konzumiranja obroka. Prоpusti u higiјеni ruku nаstајu kada sе оnе pеru prekratko, nеdоvоljnо čеstо, uz nеdоvоljnu kоličinu srеdstvа zа prаnjе. Redovno podrezivanje noktiju je takođe od velike važnosti, jer se ispod njih skuplja prljavština koja se ne može ukloniti samim postupkom pranja.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučuju pranje ruku najmanje 20 sekundi prije/nakon sljedećih radnji:

 1. Prije i poslije njege bilo koje bolesne osobe;
 2. Prije, tokom i nakon pripreme hrane;
 3. Prije jela;
 4. Nakon korištenja toaleta (za mokrenje, defekaciju, menstrualnu higijenu);
 5. Nakon pomoći nekome ko je upravo koristio toilet;
 6. Nakon čišćenja nosa ili kašljanja ili kihanja;
 7. Nakon dodirivanja životinja, stočne hrane ili životinjskog otpada ili otpada bilo kog porijekla;
 8. Prije i poslije hranjenja i presvlačenja beba i male djece;
 9. Nakon upotrebe cigareta (duhana);
 10.  Nakon vožnje sredstvima javnog prevoza (autobusi, tramvaji, trojelbusi);
 11. Poslije svake aktivnosti prilikom koje se može doći u dodir sa onečišćenim predmetima, naročito u vrijeme proglašenja epidemija zaraznih bolesti (npr. gripa i sl).

Za pravilno pranje ruku potrebno je osigurati toplu, zdravstveno ispravnu vodu, tečni sapun i jednokratne papirne ubruse/ručnike. Postupak pranja se sastoji od kvašenja ruku pod mlazom tople vode, nanošenja tečnog sapuna, utrljavanja sapunske pjene najkraće 20 sekundi. Potrebno je temeljno istrljati ruke, uključujući prostore između prstiju, palčeve i vrhove prstiju. Upravo su ovo dijelovi na koje se ne obraća dovoljno pažnje prilikom pranja ruku, a gotovo sve što dodirujemo činimo vrhovima prstiju i palčevima. Naročitu pažnju treba obratiti na uklanjanje prljavštine ispod noktiju (preporučuje se upotreba četkice). Pri tome treba paziti na kožicu oko noktiju, jer se ona često oštećuje, pa može doći do infekcije. Poslije sapunjanja, ruke se ispiru pod mlazom tople vode do uklanjanja tragova sapuna. Sušenje ruku se obavlja jednokratnim papirnim ubrusima, koji se poslije upotrebe ubacuju u kantu sa poklopcem. Brisanje ruku platnenim ručnicima nije preporučljivo, jer su oni najčešće vlažni, čime se omogućava lakše širenje uzročnika bolesti. Za pranje ruku je najbolji tečni sapun, a ako se koristi čvrsti sapun, treba ga poslije korištenja isprati pod mlazom vode i staviti u posudicu za sapun da se ocijedi i osuši. U nekim situacijama je poželjno da se obavi i dezinfekcija ruku, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje preparate na bazi etil alkohola.

Osnovne poruke koje obilježavanje ovog dana donosi su jednostavne i lako provodive:

 • Pranje ruku toplom vodom i sapunom je spasonosna mjera koja je tehnološki i finansijski lako ostvarljiva u svim zemljama i svim zajednicama;
 • Pranje ruku toplom vodom i sapunom je pojedinačno (svakoj osobi) najisplativija zdravstvena intervencija;
 • Pranje ruku toplom vodom i sapunom značajno smanjuje vjerovatnoću nastanka infekcija digestivnih i respiratornih organa, infekcije kože i oka;
 • Pranje ruku samo vodom nije dovoljno – obavezno je korišćenje sapuna!

Preuzeto i prilagođeno sa https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/infection-prevention-and-control/how-to-handwash-poster.pdf?sfvrsn=8ab212f0_5

Izvori:

 1. https://www.unwater.org/news/global-handwashing-day-2023
 2. https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
 3. https://www.who.int/docs/default-source/patient-safety/how-to-handwash-poster.pdf?sfvrsn=7004a09d_2
 4. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control/hand-hygiene