Search
Close this search box.

05. maj Svjetski dan higijene ruku – „Sačuvajte živote – operite ruke“

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 5. maj Svjetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama i pokrenula globalnu kampanju „Sačuvajte živote – operite svoje ruke koja se obilježava širom svijeta.  

Svake godine kampanja „Sačuvajte živote – operite svoje ruke“ ima za cilj da na globalnom nivou unaprijedi svijest o važnosti higijene ruku na svim nivoima zdravstvene zaštite i da se zajedničkim djelovanjem da podrška globalnom poboljšanju higijene ruku.

Prevencija i kontrola infekcija, čega je higijena ruku izuzetno bitan segment, je praktičan i na dokazima zasnovan pristup sa pozitivnim uticajem na kvalitet njege i bezbijednost pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema. Pravilnom higijenom ruku doprinosi se smanjenju broja bolničkih infekcija i upotrebe antibiotika, a ujedno i povećanju bezbjednosti pacijenata.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) podržava kampanju, sa posebnim naglaskom na prevenciju i kontrolu infektivnih bolesti kao glavnom strategijom za sprečavanje globalnog širenja antibiotske rezistencije.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) osmislila je koncept „Mojih 5 trenutaka za higijenu ruku“, koji definiše ključne trenutke u kojima zdravstveni profesionalci treba da obavljaju higijenu ruku. Koncept je zasnovan na dokazima, testiran na terenu, usmjeren prema korisniku,  osmišljen da bude jednostavan za učenje, logičan i široko primjenjiv.

Preporuke zdravstvenim profesionalcima za pranje ruku:

  1. prije kontakta sa pacijentom;
  2. prije čiste/aseptičke procedure;
  3. nakon izlaganja tjelesnoj tečnosti pacijenta;
  4. nakon kontakta sa pacijentom;
  5. nakon kontakta sa pacijentovom okolinom.

Preuzeto i prilagođeno sa https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day

SZO usmjerava zdravstvene profesionalce na prepoznavanje da  sigurnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštitu može se doprinijeti održavanjem higijene ruku,  ali i podstiče ljude na pravovremeno održavanje higijene ruku, korištenjem adekvatnih sredstava, kao način prevencije i kontrole infekcije.

Higijena ruku je najstarija, najjednostavnija, najefikasnija i najjeftinija mjera smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom njegom, te je neizostavan faktor kada govorimo o sigurnosti bolesnika u zdravstvenoj ustanovi. 

Tehnike higijene ruku

1. Prije direktnog kontakta s pacijentima treba skinuti sav nakit. Vještački nokti su zabranjeni, kao i lak na prirodnim noktima.

2. Pri upotrebi alkoholnog preparata za utrljavanje treba uliti 3–5 mL preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obje šake. Ruke treba trljati preporučnim pokretima dok ne budu suhe, u vremenu od 20 do 30 sekundi.

3. Kad se ruke peru vodom i tečnim sapunom, tečni sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 40 do 60 sekundi. Voda ne smije biti vruća, jer oštećuje kožu ruku. Nakon toga ruke se obilno isperu i pažljivo posuše jednokratnim papirnim ubrusom. Ubrus ne smije biti višekratni, niti se njime smije služiti više osoba. Ubrusom se na kraju zatvara slavina.

Preuzeto i prilagođeno sa https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/infection-prevention-and-control/how-to-handwash-poster.pdf?sfvrsn=8ab212f0_5

Izvori:

  1. WHO: World Hand Hygiene Day 2023: Accelerate action together. SAVE LIVES – clean your hands

World Hand Hygiene Day 2023 (who.int)

  • CDC: Hand higiene in healthcare settings

https://www.cdc.gov/handhygiene/index.html

  • CDC: Keeping hands clean

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/handwashing.html

  • WHO: WHO guidelines on hand hygiene in health care

https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906