Search
Close this search box.

PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO – 03.03.2023.

Poštovani građani,

S obzirom na to da je došlo do promjene vremenskih prilika na području Kantona Sarajevo odnosno da je formirana gusta magla, te da posljednje izmjerene koncentracije zagađujućih materija (posebno PM2,5 i PM10) u zraku mogu imati negativan efekat po zdravlje  stanovnika, preporučuje se koliko je moguće skratiti kretanje na otvorenom u zonama zagađenog zraka i obustaviti rekreaciju na otvorenom kao i naporne aktivnosti, odnosno aktivnosti koje su praćene dubokim i ubrzanim disanjem. Ove preporuke posebno se odnose na osjetljive grupe stanovništva koje mogu osjetiti ozbiljniji uticaj na zdravlje (hronični bolesnici sa plućnim i srčanim oboljenjima, starije osobe, trudnice i mala djeca) ali se takođe odnose i na opštu populaciju. Kombinovano djelovanje magle i zagađujućih materija u zraku pojačava negativan zdravstveni efekat, pa se, uz dugotrajan boravak na otvorenom prostoru bez adekvatne zaštite (respiratorne maske sa zaštitnim filterima) mogu pojaviti simptomi kao što su iritacija grla i sluznica i kašalj, a kod bolesnika sa već postojećim respiratornim oboljenjima moguće je i pogoršanje stanja.

Preporuke ostaju na snazi do ponovne promjene i poboljšanja vremenskih prilika, odnosno poboljšanja kvalitete zraka.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.