Search
Close this search box.

Aktivnosti na realizaciji serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je uz saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa osnovnim školama na području našeg Kantona, započeo aktivnosti i realizaciju serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja. Edukacija je počela 07.11.2022. godine i kontinuirano će se provoditi do kraja školske godine. Javnozdravstvene teme koje obrađujemo su sljedeće:

  • Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih – Droga, alkohol i mladi;
  • Duhan i duhanski proizvodi – Štetnosti po zdravlje;
  • Pojam nasilja – nasilje u porodici i vršnjačko nasilje – kako ga prepoznati, kako djelovati;
  • Okoliš i zdravlje – Okoliškologija;
  • Zdravi životni stilovi – značaj pravilne ishrane, tjelesne aktivnosti, odmora i sna za pravilan rast i razvoj;
  • Seksualno i reproduktivno zdravlje mladih i seksualno prenosive bolesti, kontracepcija;
  • Zarazne bolesti, higijensko – epidemiološke mjere i značaj vakcinacije;
  • Socijalne mreže i njihov uticaj na zdravlje;
  • Oralno zdravlje i prevencija karijesa.

Predavači su stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ljekari specijalisti javnozdravstvenih disciplina koji prenose informacije sa puno entuzijazma našim budućim naraštajima.

U navedene aktivnosti trenutno je uključeno preko dvadeset osnovnih škola, generacija drugih, petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda, a tokom drugog polugodišta, planira se uključiti i dodatni broj osnovnih škola koje su bile zainteresirane za našu edukaciju.

 U galeriji ispod možete pogledati atmosferu sa edukacija.