Search
Close this search box.

Javnozdravstvene preporuke i preventivne mjere u slučaju požara i rizika od požara

Poštovani građani,

U narednom periodu očekuju se ekstremno visoke temperature, a prema prognozi vremena bez očekivanih padavina. Takvi uslovi povećavaju rizik od nastanka požara koji predstavljaju nekontrolisano sagorijevanje uz nanošenje materijalnih gubitaka, a nerijetko dovode i do ugrožavanja ljudskih života. Požari uvijek predstavljaju veliku opasnost. Vatra uzrokuje opekotine koje mogu biti opasne po život. Ozbiljnijim opekotinama smatraju se opekotine koje zahvataju >5% površine tijela. Nekontrolisano sagorijevanje je praćeno oslobađanjem toplote i produkata sagorijevanja koji imaju toksične osobine. Dim dodatno nepovoljno utječe jer otežava kretanje i orijentaciju ljudi. Osim toga, udahnuti vreo dim dovodi do oštećenja tkiva i neprohodnosti disajnih puteva.

PREVENTIVNE MJERE

Za sprječavanje nastanka požara generalno, a posebno u uslovima povišenog rizika, neophodno je, u prostorijama u kojima se boravi, pokušati izvršiti sljedeće aktivnosti:

 • Ne ostavljati grijna tijela uključenim bez nadzora;
 • Šibice i upaljače držati izvan dječijeg dometa; 
 • Iz pratećih prostorija (podrumi, garaže, šupe…) ukloniti zapaljive stvari (farbe, stare novine, garderobu…);
 • Osigurati stalnu prohodnost protivpožarnih puteva. Upoznati sve ukućane sa značajem i namjenom protivpožarnog puta;
 • Planirati izmjenu dotrajalih instalacija u kućama, stanovima i zgradama;
 • Naučiti pravilno koristiti protivpožarni aparat;
 • Naučiti djecu da pravovremeno i pravilno reaguju u slučaju opasnosti od požara. Naučiti ih brojeve telefona spasilačkih službi (123 – vatrogasci, 121 – civilna zaštita, 124 – hitna pomoć) i objasniti im značaj i način pozivanja (koga, kad i zašto pozvati);
 • Ugraditi detektore dima u prostorije;
 • Razraditi evakuacijski plan u slučaju požara;

OPERATIVNE MJERE

U slučaju izbijanja požara u domaćinstvu preporučuje se uraditi sljedeće:

 • Ako primjetite požar, izađite na prozor ili u hodnik/haustor i bez panike alarmirajte ostale ukućane i komšije;
 • Pozovite službe spašavanja na sljedeće brojeve:
  • 123 – vatrogasci;
  • 121 – civilna zaštita;
  • 124 – hitna pomoć;
  • 122 – policija.
  • Vrlo je važno dati tačne i precizne podatke i konkretno i smireno odgovarati na pitanja operatera spasilačkih službi;
 • U trenutku kad požar zahvati samo jednu prostoriju, zatvorite vrata te prostorije. Pozovite vatrogasce i evakuišite sebe i ukućane. U slučaju da ste zatekli požar manjeg obima na izvoru, pokušajte ga ugasiti odgovarajućim načinom (mokra deka ili prekrivač, metla…), odnosno aparatom za gašenje požara, pri tom obavezno pazeći na vlastitu sigurnost;
 • Ukoliko je požar zahvatio više od jedne prostorije, napustite boravište, zatvarajući sva vrata za sobom i ukoliko znate, isključite dotok električne energije;
 • Prilikom napuštanja prostora važno je znati broj osoba koje su se zatekle u trenutku požara kako bi se svi pravovremeno evakuisali. Oprez! Djeca se iz straha mogu sakriti. Poželjno je uz sebe imati najmanje jednu baterijsku lampu.
 • Pokušajte se pripremiti za nagli susret sa vrelinom, vatrom i dimom. Obucite cipele sa debljim đonom, pokrijte se mokrim prekrivačem, zaštitite usta, nos i oči;
 • Ukoliko se nađete u situaciji gdje je velika količina dima, sagnite se i krećite se nisko. Po potrebi i pužite. Ne paničite i ne trošite bespotrebno dragocjenu energiju. Pokušajte disati plitko kroz nos i po potrebi kratko zadržavati dah. Zaštitite nos i usta vlažnom krpom ili peškirom;
 • Nemojte koristiti lift. Iako je naizgled brže rješenje za evakuaciju, možete se dovesti u zamku. Nestanak struje i brzo nakupljanje dima u kabini lifta mogu biti fatalni.
 • Ukoliko niste neposredno ugroženi požarom, najbolje je ostati iza zatvorenih vrata. U takvoj situaciji preporučuje se natopiti deke i peškire vodom i postaviti kod pragova kako bi se smanjila količina dima koji prodire. Ukoliko postoji mogućnost, izađite na balkon ili prozor i na tom mjestu sačekajte vatrogasce.

VAŽNO!

Ne koristiti vodu prilikom gašenja aktivnih električnih instalacija i aparata. – Rizik od mogućeg strujnog udara.

Ne koristiti vodu prilikom gašenja požara izazvanih benzinom i/ili uljem. – Rizik od mogućeg širenja požara.

Naučite načine gašenja požara za najčešće uzroke. – Informišite se o tome najbližoj vatrogasnoj službi ili putem zvanične internet stranice profesionalne vatrogasne brigade.

U slučaju izbijanja šumskog požara i požara na otvorenom prostoru preporučuje se uraditi sljedeće:

 • Čim uočite požar, ukoliko ste u društvu, okupite se i udaljite se bez panike na sigurno odstojanje;
 • Odmah pozovite službe spašavanja – vatrogasnu službu na broj telefona 123 i civilnu zaštitu na broj telefona 121. Vrlo je važno dati tačne i precizne podatke i konkretno i smireno odgovarati na pitanja operatera spasilačkih službi;
 • Ukoliko primjetite da požar prijeti kućama, osigurajte da se sav gorivi materijal (suha trava, granje…) ukloni sa puta požara i ukoliko obim požara dozvoljava, pripremite se za prvu odbranu priručnim sredstvima ( zemlja, pijesak, lopate, metle, mokri prekrivači…).

VAŽNO!

Ne bacajte opuške okolo ukoliko se nalazite na prostorima obraslim šumom, travom i sličnim rastinjem. – Zgažen opušak ne znači i ugašen opušak. U eksperimentima je potvrđeno da „ugašen“ opušak može izazvati požar i nakon pola sata.

Ne spaljujte travu i nisko rastinje, kao ni smeće na otvorenom prostoru u svrhu raščišćavanja. –  Takvo spaljivanje nosi veliki rizik od eskalacije u požar koji nećete moći kontrolisati. Dim koji nastaje prilikom takvog spaljivanja je štetan i može ugroziti vaše zdravlje. Takvo spaljivanje je i zakonom zabranjeno i možete snositi ozbiljne posljedice.

Ne igrajte se sa vatrom.

U slučaju direktnog kontakta sa vatrom, postupci su sljedeći:

 • Pokriti osobu prekrivačem i polegnuti je na pod;
 • Pokušati ugušiti požar prekrivačem ili komadom odjeće od glave prema niže pazeći da ne pritisnete disajni put;
 • Ne skidati odjeću nakon gašenja. Opečeni dio prekrijte zavojem za opekotine ili suhom sterilnom gazom. Ne nanosite nikakve masti, kreme i ne stavljajte led na opečeno mjesto.
 • Pozvati hitnu medicinsku pomoć na broj telefona 124.

VAŽNO!

Osoba opečena u požaru, bez obzira na stepen i površinu opekotina obavezno treba liječničku procjenu, a vjerovatno i pomoć. – Simptomi uzrokovani udisanjem vrućeg dima, mogu se javiti odmah, ali i nakon nekoliko sati i stoga takva osoba treba biti pod medicinskim nadzorom.