Search
Close this search box.

Povodom Svjetskog dan dobrovoljnih davalaca krvi J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo organizirao akciju dobrovoljnog darivanja krvi svojih zaposlenika

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se svake godine 14. juna. Ovaj dan je formiran da se:

  • podigne globalna svijest o potrebi za sigurnom krvlju i krvnim proizvodima za transfuziju;
  • istakne ključni doprinos dobrovoljnih, neplaćenih davalaca krvi u javnim zdravstvenim sistemima;
  • podrže ustanove za transfuziju krvi, organizacije davalaca krvi i druge nevladine organizacije u jačanju i širenju njihovih programa dobrovoljnih davalaca krvi jačanjem nacionalnih i lokalnih kampanja.

Ovaj dan također pruža priliku da se vlade i zdravstvene ustanove pozovu na akciju da obezbijede adekvatne resurse za povećanje prikupljanja krvi od dobrovoljnih davalaca krvi i da se olakša pristup krvi i transfuzija onima kojima je potrebna.

Krv i krvni proizvodi su osnovni resursi za efikasno liječenje žena koje pate od krvarenja povezanog s trudnoćom i porođajem; djece koja boluju od teške anemije zbog malarije ili pothranjenosti; pacijenata sa poremećajima krvi i koštane srži, nasljednim poremećajima hemoglobina i imunološkim deficitom; žrtava trauma, hitnih slučajeva, katastrofa i nesreća; kao i pacijenata koji su podvrgnuti naprednim medicinskim i hirurškim zahvatima. Potreba za krvlju je univerzalna, ali pristup krvi svima onima kojima je potrebna nije. Nestašice krvi su posebno akutne u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom.

Kako bi se osiguralo da svi kojima je potrebna transfuzija imaju pristup sigurnoj krvi, našoj zemlji su potrebni dobrovoljni davaoci krvi koji redovno daju krv. Efikasan program davalaštva krvi, karakteriziran širokim i aktivnim učešćem stanovništva, ključan je u zadovoljavanju potrebe za transfuzijom krvi u vrijeme mira, kao i za vrijeme vanrednih situacija ili katastrofa, kada postoji porast potražnje za krvlju. Dok povoljna društvena i kulturna atmosfera sa snažnom solidarnošću olakšava razvoj efikasnog programa davalaštva krvi, također je opće prihvaćeno da čin davanja krvi doprinosi stvaranju društvenih veza i izgradnji ujedinjene zajednice.

Fokus ovogodišnje kampanje

Za 2022. slogan Svjetskog dana davalaca krvi glasi „Darivanje krvi je čin solidarnosti”. Pridružite se i Vi i spasite nečiji život kako biste skrenuli pažnju na ulogu koju dobrovoljno davanje krvi ima u spašavanju života i jačanju solidarnosti unutar zajednica.

Specifični ciljevi ovogodišnje kampanje su:

  • zahvaliti davaocima krvi u svijetu i stvoriti širu svijest javnosti o potrebi redovnog davanja krvi;
  • istaći potrebu za predanim, cjelogodišnjim davanjem krvi, za održavanje adekvatnih zaliha i postizanje univerzalnog i blagovremenog pristupa bezbijednoj transfuziji krvi;
  • prepoznati i promovirati vrijednosti dobrovoljnog davanja krvi u jačanju solidarnosti zajednice i društvene kohezije;
  • podizati svijesti o potrebi za povećanjem ulaganja od strane vlada u izgradnju održivog i otpornog nacionalnog sistema za prikupljanje krvi i povećati prikupljanja od dobrovoljnih davalaca krvi.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo organizirao akciju dobrovoljnog darivanja krvi svojih zaposlenika

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je obilježio Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi 14. juni, kroz akciju dobrovoljnog darivanja krvi naših zaposlenika. Uz očuvanje zdravlja naših građana, društvena odgovornost, humanost i socijalni senzibilitet su među najbitnijim ciljevima naše ustanove.

Dobrovoljno darivanje krvi se održalo 13. juna 2022. godine u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u prostorijama J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.