Search
Close this search box.

Javnozdravstveni rizici i zdravstvene preporuke na bazenskim kupalištima

Počinje ljetna sezona kupanja. Osim osvježenja i velikog broja zdravstvenih prednosti kupanje, plivanje i rekreacija u vodi nosi sa sobom i određene zdravstvene rizike, te je zato važno kod  stanovništva razviti „kulturu“ ponašanja, a od vlasnika bazenskih kupališta  zahtijevati da ispoštuju sanitarno-higijenske i  tehničke mjere predviđene zakonskom regulativom.

Zdravstvene preporuke prilikom kupanja i plivanja

Osim rizika od utapanja i povreda na bazenskim kupalištima, uvijek postoji rizik i sa higijensko-epidemiološkog aspekta. Oboljenja koja se mogu povezati sa rekreacijskim kupanjem  najčešće su u vidu crijevnih infekcija koje uzrokuju probavne tegobe, upale sluznice oka (tzv. kupališni konjunktivitis), upale uha zbog zadržavanja nečiste vode u uhu (plivačko uho), upale kože, upale dišnih puteva, infekcija mokraćnih puteva, te rijetko serozni meningitis.

Zato je važno pridržavati se opšte i lične higijene propisane Pravilnikom o sanitarnim- tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

Kupač je dužan da poštuje kupališni red bazena, koji između ostalog propisuje:

  • Zabranu korištenja bazena osobama sa zaraznim bolestima probavnog trakta, kože dišnog sistema, kao i zabrana korištenja bazena osobama sa ranama i ranicama po koži;
  • Obavezno tuširanje prije i nakon kupanja;
  • Obaveznu dezinfekciju stopala u dezobarijeri koja se nalazi na ulazu u bazensko kupalište;
  • Obavezna upotreba opreme za kupanje (kupaći kostim od materijala koji ne upija vodu,  kapa za plivanje, naočale, a po potrebi i zaštitne čepiće za uši);
  • Stalni nadzor nad djecom (redovan odlazak u toalet, zabrana mijenjanja pelena na bazenskom kupalištu).

Svako bazensko kupalište obavezno je da na vidnom mjestu ima istaknut zadnji analitički izvještaj kao dokaz zdravstvene ispravnosti bazenske vode prema „Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda“ („Sl. Novine Kantona Sarajevo“ br. 50/18).

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo tokom cijele godine vrši redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti bazenske vode na bazenskim kupalištima u Kantonu Sarajevu.

Zdravstveno ispravna voda za kupanje  jedan je od prioriteta u sprječavanju bolesti koje se prenose vodom, a kultura i samodisciplina kupača važni su faktori u održavanju sigurnosti.