Search
Close this search box.

Saopštenje Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor o stanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području našeg kantona na automatskim stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za PM10 od 50µg/m3 za prethodni dan, dok stanice Vijećnica i Hadžići nisu registrovale prekoračenja.

Izmjerene koncentracije ostalih praćenih polutanata su bile u dozvoljenim granicama.

Ovakva situacija u Kantonu Sarajevo, kao i u većem dijelu regije, vlada već nekoliko dana, a razlog je daljinski transport sitne prašine iz pustinjskih i polupustinjskih područja centralne Azije. Osim daljinskog transporta, na visinu koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 značajno utiču i naši lokalni izvori emisije, dominantno ložišta za proizvodnju toplotne energije, kao i saobraćaj.

Čestice iz daljinskog transporta, imaju manje negativne efekte po zdravlje stanovnika, od onih koje nastaju sagorijevanjem.

Iz Stručnog tijela saopštavaju da su i jutros na navedenim lokalitetima visoke koncentracije ovog polutanta i zrak je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, ali su u postepenom opadanju i stepen zagađenosti bi trebao postati umjereniji u naredna dva dana. Sa povećanjem naoblačenja, od srijede se očekuje čist zrak.

Istovremeno podsjećaju da se zdravstvene preporuke i aktuelne vrijednosti kvaliteta zraka mogu pratiti putem web strane Zavoda za javno zdravstvo KS na slijedećem linku: https://zzjzks.ba/kvaliteta_zraka.

Služba za protokol i press KS