Search
Close this search box.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo učestvovao u međulaboratorijskom poređenju – PT Sampling SHI 11 Kruševac, Srbija – 2022

22. marta 2022. u Kruševcu, na Svjetski dan voda, Savez hemijskih inženjera Srbije organizirao je Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja vode za piće u svrhu hemijskih ispitivanja. Mjesto za uzorkovanje je odabrano da suštinski simulira stvarna uzorkovanja na terenu u cilju hemijskih ispitivanja. Rezultati laboratorija, u završnom Izvještaju o međulaboratorijskom uporednom mjerenju, biće vrjednovani u odnosu na dodjeljenu (nominalnu) vrijednost koja se uspostavlja iz vrijednosti dobijenih od učesnika konsenzusom.

Na uvodnom sastanku, prije izvođenja uzorkovanja, učesnici iz svih laboratorija dobili su potrebne informacije o postavci šeme, uputstvima za učesnike sa važnim datumima, rokovima, proceduri za uspostavljanje dodijeljenih vrijednosti, podatke o načinu dobijanja potvrde homogenosti i stabilnosti uzorka za ispitivanje, kao i statističkoj obradi podataka i sadržaju završnog izvještaja. Broj laboratorija koji su učestvovali u međulaboratorijskom poređenju bio je 34, a uzorkivači Odjela Komunalne higijene i sanitarne tehnike Radne jedinice za zaštitu i unaprijeđenje životne sredine JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, uzorkovanju su pristupili kao 33. ispitni laboratorij. Uzorkovana je voda iz dvorištne česme u Fabrici vode Majdevo, a u skladu sa sopstvenom procedurom „Uzorkovanje i transport pitke vode nakon tretmana iz sistema za distribuciju i vode iz bazena“.

Na samom mjernom mjestu mjereni su temperatura zraka, temperatura uzorka vode, slobodni rezidualni hlor i pH. Mjerenja su izvedena sopstvenom laboratorijskom opremom, te je uzorkovana voda u sopstvenoj ambalaži. Jedna mjerena vrijednost dostavljena je organizatoru odmah nakon izvršenog mjerenja, na Izvještajnom obrascu. Uzorak vode transportovan je do laboratorija za sanitarnu hemiju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, gdje su analitičari pristupili analizi u 23:30h. Parametri koji su analizirani u laboratoriju su: elektroprovodljivost, hloridi, nitrati i pH. Laboratorije su u obavezi da dostave po jednu mjerenu vrijednost na Izveštajnom obrascu do naznačenog roka.

Boravak na međulaboratorijskom poređenju, učesnicima je poslužio i za povećanje kompetencija kroz razmjenu znanja i iskustava, te uspostavu kontakata i put ka eventualnim zajedničkim projektima u budućnosti.