Search
Close this search box.

Stručno tijelo proglasilo “Pripravnost” u A, B, C i D zonama Kantona Sarajevo, najavljuju značajno pogoršanje kvaliteta zraka

S obzirom na trenutno stanje kvaliteta zraka, koje je tokom današnjeg dana pogoršano, i prognozirane stabilne vremenske uslove u narednim danima, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglašava epizodu Pripravnosti u zonama A, B, C i D Kantona Sarajevo.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku konstatovano je da je od sinoć, zbog stabilizacije vremenskih prilika i pojave temperaturne inverzije došlo do rasta vrijednosti PM10 lebdećih čestica u zraku, koje su prekoračile propisane granične vrijednosti (50µg/m3).

To su potvrdila mjerenja na automatskim stanicama Otoka, Ilidža, Hadžići, Vijećnica i Ilijaš.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i naredna tri dana se očekuje stabilna vremenska situacija, sa temperaturnom inverzijom i vjetrom vrlo slabog intenziteta.

U epizodi “Pripravnost”, poduzimaju se sljedeće mjere: Intenziviranje čišćenja i pranja cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija u skladu sa vremenskim uslovima i pri tome ne narušavajući bezbjednost učesnika u saobraćaju; Primjena „mokrog postupka“ sa otopinom za obaranje koncentracije čestica za zimsko od oržavanje cesta, od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama; Apeli stanovništvu da smanje broj vozila u prometu korištenjem jednog vozila za više osoba; Pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima; Upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja; Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, a koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC, te pređu na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti; Maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza, koji ne zagađuju okoliš (trolejbusi,tramvaji i autobusi na CNG); Upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka; Upozorenje građanima koji koriste čvrste energente za zagrijavanje prostora da je kažnjivo odlaganje vrelog pepela u kontejnere za komunalni otpad; Upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole; Upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru i u postrojenjima koja nisu namijenjena za spaljivanje otpada uz pojačan inspekcijski nadzor; Mjere se posebno odnose na pravna i fizička lica koja u svojoj djelatnosti produkuju otpad koji je sagoriv, poput otpadnih ulja, automobilskih guma, ambalaže i slično; Pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera; Poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica; U zoni A: “Zabrana kretanja automobila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO1 i manju u skladu sa članom 95. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kanotna Sarajevo; Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila invalidnih lica, i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca); Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Ekotelefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona; Ostale mjere za koje općinske/gradske službe civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilozima: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“ –

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/Preventivne-mjere-aerozagadjenje.pdf

http://www.zzjzks.ba/wp-content/uploads/2018/10/ZDRAVSTVENE-PREPORUKE-POVECANA-KONCENTRACIJA-ZAG.MATERIJA.pdf

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Služba za protokol i press KS