Search
Close this search box.

Koncentracije zagadjujucih materija u zraku znacajno variraju, na snazi i dalje Pripravnost u KS

Sarajevo, 26.11.2020. godine

Koncentracije zagađujućih materija u zraku značajno variraju, na snazi i dalje “Pripravnost” u KS

S obzirom na trenutno stanje kvaliteta zraka, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor preporučuje zadržavanje epizode ¨Pripravnost¨ u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na automatskim stanicama Otoka, Ilidža, Vijećnica i Ilijaš zabilježeno je njihovo značajno variranje, kao i prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti koncentracija čestičnih materija u zraku – PM10(50µg/m3) za prethodni dan.

Ostali praćeni polutanti nisu zabilježili prekoračenja.

Danas su, također, zabilježene povišene koncentracije čestičnih materija u zraku. Dnevne prosječne vrijednosti za PM10, izmjerene tokom noći i jutros, u periodu od 00:00 do 08:00 sati, na svim stanicama također prekoračuju propisane granične vrijednosti.

Prethodnih dana povremeno su bile izražene izuzetno visoke vrijednosti zagađujućih materija u zraku, naročito na lokalitetu Ilijaša. Međutim, uslijed promjena brzine i smjera vjetra u kotlinskim dijelovima Kantona, ove vrijednosti u zraku su značajno varirale. Naročito visoke vrijednosti su zabilježene u večernjim i jutarnjim satima.

Stoga, Stručno tijelo apeluje na ugrožene populacije stanovništva da se ne kreću na otvorenom u ranim jutarnjim, te kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima, te da se pridržavaju preporuka   Zavoda za javno zdravstvo KS, koje se nalaze na sljedećem linku: https://zzjzks.ba/preporuke-za-stanovnistvo/

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u naredna tri dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim vjetrom promjenjivog smjera. Ovakva vremenska situacija će se zadržati do nedjelje, kada se očekuju slabe padavine.

Upozoravaju se svi subjekti na provođenje interventnih mjera iz Plana, te pozivaju da  redovno dostavljaju svoje izvještaje o njihovoj realizaciji. 

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama, kao i o mjerama koje se analogno tome moraju primjenjivati.

Služba za protokol i press KS