Search
Close this search box.

PREDMET: Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo (Analiza do 16.10.2020. do 20.00 sati)

Prvi slučajevi COVID-19 infekcije su zabilježeni 20.03.2020. godine. Od tog perioda do 31.05.2020. promatran je jedan period u kojem je bilo 118 potvrđenih slučajeva COVID-19 u Kantonu Sarajevo. Krajem mjeseca maja i početkom juna dolazi do nove pojave slučajeva u većem obimu. U periodu od 20.03.2020. godine do 16.11.2020. u 20 h u Kantonu Sarajevo je potvrđeno 15.924 slučaja COVID-19 infekcije, pri čemu je u mjesecu septembru potvrđeno 697 slučajeva, mjesecu oktobru 4402 slučaja, a tokom mjeseca novembra – do 16.11.2020 u 20h povtrđeno je 6890 COVID slučajeva.

U mjesecu junu, prosječan dnevni broj novozaraženih je iznosio 11,5 osoba dnevno. Prosječan broj novooboljelih u mjesecu julu je iznosio 65,4 osobe. Prosječan broj oboljelih dnevno u mjesecu avgustu je iznosio 47,9. Prosječan broj oboljelih dnevno u mjesecu septembru je iznosio 23,3 osoba dnevno, a tokom mjeseca oktobra dolazi do pogoršanja epidemiološke situacije i širenja virusa, te je broj oboljelih u prosjeku 142 osobe dnevno. U drugoj polovni mjeseca oktobra i u prvim danima mjeseca novembra u Kantonu Sarajevo rast je imao eksponencijalni karakter, koji je zaustavljen od 06.11.2020.

Najveći dnevni broj oboljelih u Kantonu Sarajevo je zabilježen 04.11.2020. godine – 850 novootkrivenih slučajeva. Važno je naglasiti da su uzorci prikupljani više dana, te su isti obrađeni kroz sporazum sa Privatnim mikrobiološkim laboratorijama koje su sklopile ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja. Dnevni broj novozaraženih kroz period 16.09. – 16.11. prikazan je na grafikonu 1.

Grafikon 1. Dnevni broj novozaraženih

Uočava se da od 10.11. počinje trend usporavanja broja slučajeva na dnevnoj osnovi, pri čemu prosječan dnevni broj oboljelih u proteklih sedam dana iznosi 380. Važnost navedenog broja se ugleda u poređenju sa vrijednosti od 09.11.2020. kada je iznosila 513 osoba dnevno novootkrivenih sa COVID-19 infekcijom. Kretanje broja oboljelih je praćeno i na nivou sedmice od 01.06.2020 do trenutne sedmice (XII), jer ista prikazuje realni broj kretanja epidemije (grafikon 2).

Grafikon 2. Sedmična incidenca broja oboljelih za period 01.06. – 23.10.

Na osnovu grafikonu uočava se da je u Kantonu Sarajevo u periodu od I sedmice juna do 2. sedmice avgusta – period od 9 sedmica trend rasta novoboljelih imao linearan karakter. Već nakon devete sedmice je uočeno da epidemija usporava. U periodu mjeseca septembra uočava se zbirni broj oboljelih manji od 200 u toku sedmice. Od oktobra dolazi do porasta broja novooboljelih, te je u prvoj sedmici oktobra zabilježeno 155 slučajeva COVID-19, dok je u drugoj sedmici došlo do porasta na 319 slučajeva COVID-19 infekcije. U trećoj sedmici mjeseca oktobra šotvrđena su 802 slučaja COVID-19. U četrtoj sedmici potvrđeno je 1377  slučajeva, te 2112 u narednoj sedmici. U prvoj sedmici mjeseca novembra je utvrđen najveći broj oboljelih 3497, a prvi rezultati Mjera utvrđenih od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS su vidljive od prethodne sedmice, kada je utvrđeno 550 slučajeva manje – 2947.

Grafikon 2b. Broj novozaraženih u sedmici od početka septembra

Od početka mjeseca oktobra uočava se rast oboljelih do početka mjeseca novembra koji je ukazivao na eksponencijalni rast. Nakon toga u mjesecu novembru dolazi do usporenja, a u prethodnih 10 dana i pada broja oboljelih, to povratka krivulje.

U odnosu na broj novozaraženih i kretanje epidemije praćen je i minimalni reprodukcijski broj (R). Cilj je održavati broj R<1, što predstavlja znak smanjenja epidemije. R=1 znači da svaki oboljeli zarazi još jednu osobu, a R>1 predstavlja širenje virusa (npr. R=2 znači da svaka osoba zarazi još dvije osobe, a onda navedene dvije osobe još po dvije, odnosno 4). S obzirom da pandemija COVID-19 traje od mjeseca marta, reprodukcijski broj se mjeri od druge polovine marta.

Grafikon 3. Reprodukcijski broj u odnosu na 7 dana u Kantonu Sarajevo

Početkom drugog vala epidemije u Kantonu Sarajevo, a zbog nultog broja aktivnih slučajeva u periodu kraj maja, početak juna, reprodukcijski broj je bio iznimno visok. Kroz naredne periode broj je snižen. Od 05.08.2020. do 24.09. reprodukcijski broj je u padu, nakon čega dolazi do porasta, te je najveći porast bio 14.10. sa Rt=1,96. Nakon toga dolazi do stabilizacije reprodukcijskog broja, te je sedmični Rt na dan 16.11.2020. Rt=0,81.Na isti način je analiziran i dinamični sedmodnevni prosjek na 100 000 stanovnika (Grafikon 5)

Grafikon 4. Broj oboljelih u 7 dana na 100 000 stanovnika

Dinamički prosjek oboljelih na 100 000 stanovnika u periodu od 7 dana se koristi kao mjera koja ukazuje na trenutno stanje epidemiološke situacije i jedan od ključnih faktora u donošenju odluka vezanih za školski sistem i dalje pooštravanje ili opuštanje mjera. U periodu početka mjeseca avgusta prosječan broj oboljelih u 7 dana na 100 000 stanovnika je iznosio preko 150 oboljelih na 100 000 stanovnika sedmično. Na 29.09. sedmodnevna incidenca je iznosila 24,5/000 stanovnika. Nakon čega slijedi rast, 02.11.2020. 520,6/000 stanovnika, a maksimum je iznosio 879/000 stanovnika na dan 11.11.2020. U trenutku pisanja analize iznosi 633,8 osoba na 100 000 stanovnika u periodu od 7 dana. Trenutna brojka ukazuje na usporavanje epidemije u Kantonu Sarajevo, te na neophodnost pridržavanja propisanih mjera i preporuka uz suživot sa virusom. Udio aktivnih slučajeva u Kantonu Sarajevo koji zahtjevaju hospitalizaciju je predstavljen na tabeli 1.

Tabela 1. Udio pacijenata koji zahtjevaju hospitalizaciju u proteklih 14 dana

DanN aktivnih slučajevaN Hospitaliziranih% Hospital./
aktivni
3.11.20203542133,004%
4.11.20203706151,004%
5.11.20204367166,004%
6.11.20204662149,003%
7.11.20204931160,003%
8.11.20205418182,003%
9.11.20205613174,003%
10.11.20205747168,003%
11.11.20205873237,004%
12.11.20205967257,004%
13.11.20205986270,005%
14.11.20206111362,006%
15.11.20206153354,006%
16.11.20206141378,006%
U periodu od proteklih 14 dana, broj hospitaliziranih pacijenata je imao raspon od 133 do 378. Udio pacijenata hospitaliziranih u odnosu na ukupan broj aktivnih slučajeva se kretao od 3 do 6%.

Kretanje broja aktivnih slučajeva, izliječenih/oporavljenih i smrtnih ishoda je predstavljen na grafikonu 5.

Grafikon 5. Distribucija oboljelih u odnosu na ishod

U trenutku pisanja analize u Kantonu Sarajevo su do sada potvrđena 15.924 slučaja COVID-19 infekcije. Od toga oporavilo se 10.159 osoba, dok je preminulo 188 osoba. Aktivnih je 5577 slučajeva. U Kantonu Sarajevo se do sada oporavilo 63,7% svih do sada prijavljenih slučajeva slučajeva, a infection fatality ratio je 1,18%. S obzirom da se analiza broja oboljelih u EU prati u odnosu na 14-o dnevnu incidenecu na 100 000 stanovnika, ista analiza je vršena za Kanton Sarajevo, a rezultati su predstavljeni na grafikonu 6.

Grafikon 6. Broj oboljelih u 14 dana na 100 000 stanovnika

Dana 03.08.2020. četrnaestodnevna incidenca na 100 000 stanovnika je iznosila 278 oboljela na 100 000 stanovnika. Od tog datuma, stopa obolijevanja na 100 000 stanovnika u 14 dana je bila u padu do kraja septembra, te je na dan 28.09. iznosila 56/100 000 stanovnika. Nakon toga se ponovo bilježi porast, te je na dan 28.10. iznosila 637/100 000 stanovnika, a u trenutku pisanja analize 16.11.2020 u 20h; 1488/100 000 stanovnika.

Tabela 2. Broj oboljelih u 14 dana na 100 000 stanovnika

Datum14-dnevna stopa/100 000
03.08.2020278/100 000
19.08.2020164/100 000
30.08.2020120/100 000
14.09.202093/100 000
28.09.202056/100 000
28.10.2020637/100 000
01.11.2020802/100 000
14.11.20201534/100 000
16.11.20201488/100 000

Analiza testiranja je jedan od važnih parametara koji se koriste u analizi trenutne epidemiološke situacije. Preporuka Svjetske Zdravstvene Organizacije je da je udio pozitivnih testova do 5% max. 8%. U periodu kraja mjeseca jula i početkom mjeseca avgusta udio pozitivnih testova je činio iznad 30% svih obrađenih testova. Uprkos povećanju u testiranju, dostignut je udio pozitivnih testova od oko 30% i u periodu mjeseca oktobra. U mjesecu novembru taj udio je imao rast do 40%. Udio pozitivnih testova je predstavljen na grafikonu 7.

Grafikon 7. Analiza testiranja i udio pozitivnih slučajeva
 
Ukupno je obrađeno 76.463 testa od početka epidemije u Kantonu Sarajevo. Od navedenog broja kod 15.924 osoba je potvrđeno prisustvo SARS-CoV-2 virusa. Udio pozitivnih testova se u proteklih sedam dana kretao oko 38% sa rasponom od 34 do 43%.

Analiza Faktora Rasta (Growth Factor) je predstavljena na grafikonu 8.

Grafikon 8. Growth factor

Analizom faktora rasta, kao jednog od dinamičkih parametara utvrđeno je da na nivou od 7 dana postoji stabilan pad broja oboljela, te trenutni Growth factor iznosi 0,904 – što ukazuje na usporenje infekcije i u skladu je sa Reprodukcijskim brojem. Faktor rasta <1 ukazuje na usporenje infekcije i daje bržu predikciju nego Reprodukcijski faktor. Vrijednosti iznad 1 ukazuju na brzi rast infekcije. Vrijeme dupliranja je predstavljeno na grafikonu 9. Što je veći interval vremena da se duplira broj slučajeva, to je epidemiološka situacija stabilnija.

Grafikon 9. Vrijeme dupliranja

Vrijeme dupliranja je u periodu kraja mjeseca septembra iznosilo skoro 231 dana, da bi pogoršanjem epidemiološke situacije došlo do naglog pada, te je na osnovu sedmičnog broja oboljelih na dan 07.11.2020. iznosilo samo 14,9 dana. Ukoliko se vratimo na početak mjeseca avgusta uočava se da je tada vrijeme dupliranja iznosilo 20,3 dana, nakon čega je uslijedilo poboljšanje epidemiološke situacije.

Objašnjenje: U periodu 01.11.-07.11. potvrđeno je 3464 slučajeva, a na isti datum ukupan broj oboljelih je iznosio 12 498. Na osnovu navedenog kretanja epidemije, kroz 15 dana bi imali 24 996 slučajeva.

S obzirom da su u Kantonu Sarajevo dvije sedmice ranije uvedene nešto restriktivnije mjere, rezultat se vidio u narednih 7 dana. Pri čemu je vrijeme dupliranja 26,5 dana i ima trend rasta.

Spolna i dobna distribucija oboljelih

Grafikon 10. Spolna distribucija oboljelih

Na osnovu spolne distribucije utvrđeno je da je 48% oboljelih ženskog spola i 52% oboljelih muškog spola.

Tabela 3. Dobna distribucija oboljelih

Dobna skupinaMuški spolŽenski spolUkupno% svih pozitivnih
0-592821741,09%
6-1089681570,99%
11-151471322791,75%
16-202942435373,37%
21-2559858911877,45%
26-3067763113088,21%
31-35886880176611,09%
36-4011091006211513,28%
41-45907847175411,01%
46-5068859612848,06%
51-5558457911637,30%
56-6066760212697,97%
61-6559842810266,44%
66-703993147134,48%
71-752472024492,82%
76-801241642881,81%
80+1992564552,86%
Vrijednosti predstavljaju apsolutni broj oboljelih, procentualnu zastupljenost

Tabela 4. Dobna distribucija umrlih

Dobna skupina u godinamaMuški spolŽenski spolUkupno% svih umrlih%svih potvrđenih iste dobne skupine
0-50000,00%0,00%
6-100000,00%0,00%
11-150000,00%0,00%
16-200000,00%0,00%
21-250110,53%0,08%
26-300000,00%0,00%
31-351010,53%0,06%
36-404263,19%0,28%
41-453031,60%0,17%
46-505163,19%0,47%
51-558194,79%0,77%
56-60162189,57%1,42%
61-65161179,04%1,66%
66-7022113317,55%4,63%
71-7523133619,15%8,02%
76-8099189,57%6,25%
80+25154021,28%8,79%

Od ukupno 188 prijavljenog smrtnog ishoda, 132 preminula su muškog spola i 56 ženskog spola. Najveći broj umrlih, 21.3% osoba su bile starije od 80 godina, a infection fatality rate u dobnim skupinama do 55 godina, iznosi 0.17%. Porast IFR se uočava u dobnim skupinama iznad 56 godina, a smrtnost u skupinama iznad 70 godina se kreće oko 7,69%. Jedna osoba ženskog spola preminula u dobi 21-25 je imala ozbiljne komorbditete.

Izvori zaraze:

Najveći broj oboljelih jesu članovi porodičnih klastera, te nerijetko veći broj oboljelih u porodici se pojavi istovremeno. U većini slučajeva prvooboljeli u porodici virusom se zarazi na poslu, pri čemu index case je istovremeno zarazio više slučajeva. Oboljeli donosi virus u domaćinstvo gdje se dalje širi. A s obzirom da je osoba zarazna i dva dana prije pojave simptoma, drugi članovi porodiac virus prenose u svoje radne sredine, odnosno škole, fakultete. Najugroženije skupine su zaposleni u kancalarijama, koje nerijetko zbog svoje površine ne dozvoljavaju ispunjavanje svih epidemioloških preporuka. Importovani slučajevi su zabilježeni iz Švedske, Hrvatske, Srbije (poseban osvrt na Sandžak), Crne Gore, Holandije, Centralno-Afričke Republike,  Njemačke, SAD.

TRENUTNE MJERE U KANTONU SARAJEVO

U Kantonu Sarajevo su trenutnu na snazi mjere koje su u skladu sa mjerama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Ograničen je broj osoba na otvorenom na 30 osoba, odnosno 30 osoba u zatvorenim prostorima. Maska je obavezno propisana u svim zatvorenim prostorijama i na vanjskim prostorima kada nije moguće držati distancu od 2 metra. Rad ugostiteljskih objekata je definiran do 23:00 sata, uz poštivanje epidemioloških mjera, a upotreba nargila (šiša) je dozvoljena samo u vanjskim prostorima, uz obaveznu primjenu jednokratnog crijeva i nastavka. Zabrana kretanja je od 23h do 5h ujutro.

U ustanovama socijalne zaštite se zabranjuju posjete, uz mogućnost primanja novih skrbnika uz COVID-19 negativan PCR test i obaveznu 14-o dnevnu izolaciju.

Školski sistem je uređen da prati trenutnu epidemiološku situaciju, te se učenici većinom oslanjanju na online nastavu, osim prva četiri razreda. Fakulteti su organizovati da svoju nastavu maksimalno izvode na online platformama, a da samo neophodne vježbe se izvode u manjim grupama u prostorijama Fakulteta i Akademija. Ispred zdravstvenih ustanova postavljeni su kontrolni punktovi gdje se obrađuju svi pacijenti koji zahtjevaju zdravstvenu skrb i u slučaju febrilnosti isti se upućuju u posebne ambulante. J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je u proteklom periodu dostavio preporuke:

  • Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim oboljenjima da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza i da redovno koriste zaštitnu opremu. Preporučuje im se da maksimalno reduciraju odlaske kod doktora porodične medicine, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega. Preporuka je ljekara prvo telefonski kontaktirati, ukoliko se radi samo o savjetu ili dobijanju potrebnih recepta.
  • Preporučuje se stanovnicima Kantona Sarajevo da izbjegavaju javna okupljanja i ograniče kretanja,
  • U slučaju pojave nekog od simptoma COVID-19 infekcije da se jave svom nadležnom ljekaru, prvo telefonski, kako bi dobili daljnje upute.
  • Preporuka je stanovnicima Kantona Sarajevo da ne putuju u zemlje sa pogoršanom epidemiološkom situacijom,
  • Preporuka je osobama koje dolaze sa ugroženih područja, sa pogoršanom COVID epidemiološkom situacijom,  da se ponašaju odgovorno i u slučaju pojave simptoma samoizolociju.

Za nadgledanje provođenja naredbi i preporuka zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove u slučaju Međunarodnog graničnog prijelaza – Aerodrom; Kantonalna uprava za inspekcijske poslove za sanitarne mjere kao i inspekcija rada za druge odredbe.