Search
Close this search box.

Međunarodni dan bijelog štapa 15. oktobar

Međunarodni dan bijelog štapa se obilježava svakog 15.oktobra od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik SAD-a, taj dan proglasio Danom bijelog štapa, sa ciljem podizanja svijesti građana o  potrebama slijepih i slabovidnih osoba.

Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je 1930 godine. Nakon Drugog svjetskog rata bijeli štap se počinje  primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih osoba.

Stvaranje  pretpostavki za uključivanje i afirmaciju u društvene tokove slijepih i slabovidnih  osoba rezultira  poboljšanjem kvaliteta njihovog života, kao i kvaliteta života njihovih porodica, a shodno tome i ukupne društvene zajednice u svakoj državi.

Diskriminacija slijepih i slabovidnih osoba u pogledu obrazovanja, zapošljavanja ili ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala efektivno se rješava usaglašavanjem zakonskih i podzakonskih akata sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, kao i preporukama UN-a  koje je potpisala i  Bosna i Hercegovina.

U Kantonu Sarajevo kontinuirano se provodi   Akcioni  plan 2018-2021 za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom.

Akcioni plan 2018-2021  ima za cilj uklanjanje arhitektonskih i informacijsko-komunikacijskih barijera u svim sektorima, pristupačnost servisima i službama podrške, socijalno stanovanje i socijalna zaštita kao i  obrazovanje na svim nivoima.

Kreiranje ambijenta u kojem ravnopravno žive slijepe i slabovidne  osobe treba biti kontinuirani zadatak svih segmenata našeg društva.

Povodom obilježavanja međunarodnog dana bijelog štapa u 2020.godini a u vezi sa propisanim preventivno-epidemiološkim mjerama, Zavod neće provoditi aktivnosti koje podrazumijevaju javna ili druga okupljanja sa predstavnicima udruženja slijepih i slabovidnih osoba i  saradnicima javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.