Search
Close this search box.

Svjetski dan nepušenja 31. maj

Zaštitimo  mlade od manipulacije duhanske industrije,  zaštitimo ih od duhana i nikotina

Već desetljećima duhanska industrija primjenjuje različite strategije, agresivne i dobro finansirane taktike sa ciljem da duhanski i nikotinski proizvodi budu privlačni za mlade. Provode se različita istraživanja kako i na koji način privući nove generaciju korisnika duhana kako bi zamijenili milione ljudi u svijetu koju su umrli od bolesti povezanih sa duhanom.

Svjetska zdravstvena organizacija ove godine 31. maj Svjetski dan nepušenja kao i ključne aktivnosti  posvetila je kontra marketing porukama, kampanjom i ohrabrivanjem mladih da se aktivno uključe  u borbu protiv ‘Velikog duhana’. ‘Veliki duhan’ predstavlja moćnu duhansku industriju. Ključne poruke za ovu godinu su: “Tajna je otkrivena “ i  “ Duhanska industrija cilja na novu generaciju“

Globalna  kampanja za Svjetski dan nepušenja 2020. godine   usmjerena je na:

 • Raskrinkavanje mitova i otkrivanje taktika manipulacije duhanske industrije, posebno  marketinških akcija koje ciljaju mlade, uključujući i one koje predstavljaju nove proizvode, okuse  i druge  karakteristike koje mogu biti privlačne za mlade;
 • Osigurati mladim ljudima znanje o duhanskoj i sa njome povezanim industrijama, njihovim namjerama i taktikama za hvatanje u stupicu  duhana i nikotinskih proizvoda  sadašnjih i budućih generacija;
 • Osnažiti  influencere (u  pop kulturi, socijalnim  medijima, u kući, ili u  razredu) da štite i brane  mlade i kataliziraju promjene tako što će mlade  uključiti u borbu protiv  ‘Velikog duhana’.

 Kako duhanska  i sa njome povezane  industrije  manipuliraju mlade?

 • Korištenje okusa koji privlače mlade u duhanskim i nikotinskim proizvodima, kao što je okus višnje, okus žvakače gume, različitih slatkiša, time ohrabrujući mlade da podcijene rizik po zdravlje i započnu sa upotrebom.
 • Lijep izgled i privlačni proizvodi, često mogu biti lagani za nošenje,  izgled  može zavarati (npr. proizvodi koji su u obliku  memorijskog štapića USB ili slatkiša).
 • Promocija proizvoda sa porukama “smanjenje štete” ili “ čišće “ alternative u odnosu na konvencionalne cigarete bez objektivnih naučnih dokaza koji podržavaju  ove tvrdnje
 • Slavne osobe/ influenceri i sponzorirana takmičenja s isticanjem brenda  kako bi se  se promovirao duhan i nikotinski proizvodi( npr. Instagram influenceri).
 • Marketing na prodajnim mjestima koja često posjećuju djeca.
 • Prodaja pojedinačnih komada cigareta i ostalih duhanskih i nikotinskih proizvoda   što ih čini jeftinijim i lakše dostupnimza školsku djecu.
 • Indirektnim marketingom duhanskih proizvoda u filmovima, TV zabavnimemisijama ionline streaming emisijama.
 • Automati za prodaju duhana prekriveni atraktivnim reklamama sa privlačnim pakovanjima, te podrivanje propisa kada je u pitanju prodaja ovih proizvoda maloljetnicima. 
 • Vođenje parnica za slabljenje svih vrsta propisa koji se odnose na kontrolu duhana,  uključujući oznake za upozorenje, prikaz na prodajnom mjestu i propise koji djeci ograničavaju pristup, te stavljanje u promet i marketing.

Poziv na  akciju 

 • Svijet ne može priuštiti da još jedna generacija bude prevarena lažima duhanske industrije, koja se pretvara da promovira slobodu ličnog izbora, istodobno osiguravajući vječiti profit- bez obzira na milione ljudi koji to životom plaćaju svake godine. 
 • SZO poziva influencere – u pop kulturi, socijalnim medijima u kući ili razredu koji  dosežu ili su povezani sa mladima da razotkriju manipulativne taktike ove industrije za stvaranje nove generacije korisnika duhana, neophodno je da osnažimo mlade da se suprotstave ‘Velikom duhanu’ razotkrivanjem njihovih laži i odbijanjem upotrebe njihovih proizvoda.

Što nam dokazuju  rezultati provedenih istraživanja ?

Svjetsko istraživanje o upotrebi duhana kod mladih (engl. Global Youth Tobacco Survey; GYTS), sastavni je dio Svjetskog sistema za nadzor duhana (engl. Global Tobacco Surveillance System; GTSS). Ujedno je i važan instrument za sistemski nadzor upotrebe duhana (duhana za pušenje i bezdimnog duhana) kod mladih i praćenje ključnih indikatora kontrole duhana. GYTS je nacionalno reprezentativno školsko istraživanje među učenicima od 13 do 15 godina starosti. GYTS koristi standardni upitnik, uzorak dizajna i protokol za prikupljanje podataka, čime pomaže zemljama u ispunjavanju svojih obveza vezanih za Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (FCTC SZO). U Federaciji BiH posljednje ovakvo istraživanje provedeno je za školsku godinu 2018/2019. Rezultate istraživanja je publicirao Zavod za javno zdravstvo F BiH i objavio 2019. godine.

Na osnovu rezultata ovog istraživanja kada je u pitanju upotreba duhana (45,0%) anketirane školske djece potvrdilo je da su ikada  probali cigarete, a da trenutačno puši cigarete  potvrdilo je (13,8%) školske djece ove dobne skupine. Trenutačno pušenje ostalih duhanskih proizvoda potvrdilo je (20,5%) anketirane školske djece. Konzumaciju vodene lule/nargile/shishe ikada potvrdilo je (44,1%) anketiranih, dok je trenutačnu konzumaciju vodene lule /nargile /shishe potvrdilo (16,1%) anketirane školske djece. Trenutačnu  konzumaciju e-cigareta   potvrdilo je (10,9%) anketirane školske djece.

Kada je u pitanju marketing duhana što uključuje promociju i oglašavanje, više od polovine (57,1%) bili su na mjestima prodaje gdje su bili izloženi nekom obliku marketinga duhana u posljednjih 30 dana. Gotovo 9 od 10 školske djece  ili ( 86,1%)  uočili su da neko koristi duhan na TV, videu ili filmu u proteklih 30 dana. Više od 1 od 10 školske djece ili (15,8%) posjeduje nešto sa logom brenda duhanskog proizvoda, dok gotovo trećina anketiranih koji nikada nisu koristili duhan ili ( 29,0 %)  posjeduje nešto sa logom brenda duhanskog proizvoda, ili će možda koristiti ili nositi nešto što ima duhansku kompaniju ili ime duhanskog proizvoda na sebi u budućnosti.

 Ključne poruke

 • Duhanski proizvodi ubijaju više od 8 miliona ljudi svake godine. Duhanska i sa njome povezane industrije  moraju kontinuirano pronalaziti nove konzumente kako bi zamijenili one koje su ovi proizvodi ubili, te sačuvali prihod.
 • Duhanske kompanije troše preko 8  milijardi dolara za marketing i oglašavanje, a svijet  gubi 8 miliona života zbog uzroka povezanih sa duhanom i izloženosti pasivnom pušenju.
 • Duhanska i sa njome povezene industrije imaju taktike marketinga za djecu i mlade koje uključuju:
  • Preko 15. 000 različitih okusa, od kojih većina privlači djecu i mlade
  • Influenceri socijalnih medija i marketing
  • Sponzoriranje događaja  i zabava
  • Školske stipendije
  • Dopadljiv i privlačan dizajn
  • Plasman proizvoda u medije za zabavu
  • Besplatni uzorci proizvoda
  • Cigarete na komad koje čine ovisnost pristupačnijom 
  • Prodaja proizvoda  vidljivih za djecu
  • Plasman proizvoda i oglašavanje u blizini škola
 • Upotreba duhana odgovorna je za (25 %) svih smrti od karcinoma globalno.
 • Upotreba nikotina i duhanskih proizvoda povećava rizik za obolijevanje od  karcinoma, kardiovaskularnih i plućnih bolesti.
 • Preko 1 milion ljudi u svijetu umire svake godine zbog izloženosti pasivnom pušenju
 • Djeca i adolescent koji koriste e-cigarete udvostručuju svoju šansu da kasnije u životu konzumiraju cigarete
 • E-cigarete povećavaju rizik za srčana i plućna oboljenja
 • Nikotin u e-cigaretama je droga koja stvara visok stupanj ovisnosti i može ošteti dječji mozak u razvoju
 • Konzumacija vodene lule/nargile/shishe je štetna kao i ostali oblici duhana
 • Bezdimni ne znači neškodljiv
 • Pušenje je skupo i plaćaš ga svojim izgledom i zdravljem. Uzrokuje  loš dah, žute zube, izboranu kožu, nezdrava pluća i loš imuni sistem.
 • Ohrabrujemo sve da  educiraju, šire svjesnost te stvaraju generacije slobodne od duhana