Search
Close this search box.

5. MAJ, SVJETSKI DAN HIGIJENE RUKU

Ubrzajmo akciju zajedno. SPASIMO ŽIVOTE – perimo ruke!

Ovogodišnji slogan: Zašto je razmjena znanja o higijeni ruku još uvijek toliko važna? Zato što pomaže u zaustavljanju širenja štetnih klica u zdravstvu.

Svake godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 5.maja provodi kampanju koja ima za cilj da na globalnom nivou promoviše važnost higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti i da pruži podršku u poboljšanju higijene ruku u svijetu.

Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, ključna je za postizanje zdravstvene zaštite  tj. postizanje boljeg zdravlja i dobrobiti za sve ljude u svim dobima.

Dokazi koji su dostupni pokazuju da preporuke koje su vezane za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama  se ne provode jednako svugdje u svijetu. Razlike između poštivanja smjernica u zemljama sa visokim i niskim prihodima su 64,5% naspram 9,1 % . Od 100 pacijenata u bolnicama za akutnu njegu, sedam pacijenata u zemljama sa visokim dohotkom i 15 pacijenata u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom će dobiti najmanje jednu infekciju kao posljedicu ne poštivanja smjernica za higijenu ruku.

Većina zdravstvenih ustanova ima srednji nivo provođenja higijene ruku ili viši, glavni razlog toga je finansiranje zdravstvenih ustanova i nivo prihoda zemlje.

Rješenje!?

Većina infekcija zadobijenih u toku bolničkog liječenja  se može spriječiti pravilnom   i pravovremenom higijenom ruku!!!

Strategija multimodalnog poboljšanja SZO pokazala se kao najefikasniji pristup koji vodi ka poboljšanju prakse. Programi za poboljšanje higijene ruku mogu spriječiti do 50% infekcija  stečenih tokom pružanja zdravstvene zaštite i generiraju ekonomske uštede u prosjeku 16 puta veće od troškova implementacije.

Zašto je razmjena znanja o higijeni ruku još uvijek toliko važna?

Zato što pomaže u zaustavljanju širenja štetnih klica u zdravstvstvenim ustanovama!

Kako to postižemo?

Jačanjem i promovisanjem pristupa učenju kako bi se omogućila implementacija inovativne i efikasne obuke za osnaživanje svjesnosti zdravstvenih radnika o higijeni ruku radi prevencije i kontrole infekcija.

Izvori:

https://www.who.int/

https://www.cdc.gov/index.htm

https://www.paho.org/en