Search
Close this search box.

PRAVILNA UPOTREBA LIČNE ZAŠTITNE OPREME

Samo postojanje lične zaštitne opreme nije dovoljno za sprječavanje infekcije zdravstvenih radnika i saradnika virusom SARS-COV- 2. Lična zaštitna oprema može biti izvor infekcije kod nepravilne upotrebe. Od ključnog značaja je PRAVILNA UPOTREBA LIČNE ZAŠTITNE OPREME (LZO), odnosno uvježbanost i kompetentnost pri njenom stavljanju i skidanju. Zbog toga je tim stručnjaka J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo pripremio edukativnu brošuru sa detaljni uputama i prigodnim fotografijama za pravilnu upotrebu lične zaštitne opreme, odnosno njeno oblačenje/postavljanje kao i skidanje