Search
Close this search box.

Procedura Prijema u J.U. Opća bolnicu „Prim. dr Abdulah Nakaš“

Sve trudnice, porodilje i ginekološke pacijentice sa febrilnim stanjem i akutnim respiratornim simptomima sa ili bez potvrđene zaraze Corona virusom, a zahtijevaju hospitalizaciju i specijalistističko konsultativni pregled ginekologa / akušera u bolnici, upućuju se u J.U. Opća bolnicu „Prim. dr Abdulah Nakaš“ – svaki dan!

Neće se vršiti prijem bez upitnice nadležnoga doktora medicine!!!

Sva djeca sa febrilnim stanjem i akutnim respiratornim simptomima sa ili bez potvrđene zaraze Corona virusom, a zahtijevaju hospitalizaciju i specijalistističko konsultativni pregled pedijatra u bolnici, upućuju se u J.U. Opća bolnicu „Prim. dr Abdulah Nakaš“ – svaki dan!

Neće se vršiti prijem bez upitnice nadležnoga doktora medicine!!!
Neophodna je kompletna obrada pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite!

Ovaj režim upućivanja ovih pacijenata stupa na snagu ODMAH!

Uz saglasnost Kantonalnoga ministra zdravstva i u ime Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim Coronavirusom.

Krizni štab Kantonalnoga ministarstva zdravstva
Prof dr med sc Aida Pilav
Predsjednica 

Dana, 21.03.2020.