Održana edukacija uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u okviru kontinuirane edukacije za zdravstveno-statističko izvještavanje