Search
Close this search box.

Održana edukacija uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u okviru kontinuirane edukacije za zdravstveno-statističko izvještavanje

U organizaciji radne jedinice Socijalne medicine sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom i informatikom u prostorijama J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 04.03.2020. god. održana je edukacija odgovornih osoba za vođenje zdravstveno-statističke evidencije iz reda uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Edukacija se odnosila na ukazivanje značaja vođenja evidencija u zdravstvu, zakonske rokove, formu i oblik koji se vežu za iste.