Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 22.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

21.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 57,9 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 48,9 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 74,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

22.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 10:00 sati iznose:

Automatska stanica – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 38,0µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 30,5 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 83,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti.

Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo, naročito za područje Ilijaša je da smanje kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća a posebno se apeluje rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starijoj populaciji, maloj djeci i trudnicama da reduciraju duže ili naporne aktivnosti na otvorenom koliko mogućnosti dozvoljavaju.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.