Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 14.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe povremena prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, uglavnom u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.

Zabilježene vrijednosti za PM10 :

13.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica –  trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 64,9 µg/m3

– Automatska stanica Ilidža – 72,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 140,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

14.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 07:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka 12,3µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 30,6µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 106,8 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti.

Preporuke za stanovništvo sa područja Ilijaša je da smanje kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada koncentracija zagađujućih materija raste, a posebno se apeluje rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starijoj populaciji, maloj djeci i trudnicama da reduciraju duže ili naporne aktivnosti na otvorenom.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.