Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je još uvijek epizoda PRIPRAVNOST.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

29.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 22,5 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 44,7µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 40,8µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš –  57,7 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

30.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 49,5 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 56,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 49,6µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 76,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti.

Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo, naročito za područje Ilijaša i Otoke je da smanje kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća a posebno se apeluje rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starijoj populaciji, maloj djeci i trudnicama da reduciraju duže ili naporne aktivnosti na otvorenom koliko mogućnosti dozvoljavaju

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.