Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 09.01.2020.g.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.Zabilježena prekoračenja za polutante:

08.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 110,8 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 228,4 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 316,8 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

09.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 235,1 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 377,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Tokom 08.01.2020.g. prekoračene su srednje dnevne vrijednosti i za NO2 izmjereni na automatskoj stanici Otoka –  90,4 µg/m3, te vrijednosti SO2 izmjereni na automatskoj stanici Ilijaš – 133,3 µg/m3.

Preporuke za svo stanovništvo Kantona Sarajevo su da izbjegavaju boravak vani. Izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata mogu dovesti do respiratornih smetnji kod bilo koga, ozbiljno ugroziti zdravlje rizičnim grupama stanovništva kao što su starija populacija, mala djeca i trudnice, te značajno pogoršati stanje hroničnim plućnim i srčanim bolesnicima. Zdravim osobama se ne preporučuju dugotrajna naprezanja, rekreativne i druge jače fizičke aktivnosti na otvorenom u gradskoj zoni. Obzirom na prognozu i najavu temperaturne inverzije za naredne dane, preporučuje se građanima da češće prate informacije o zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo i postupaju u skladu sa zdravstvenim preporukama shodno proglašenoj epizodi – UPOZORENJE. 

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.