Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 03.01.2020.g.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.Zabilježena prekoračenja za polutante:

02.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 48,9 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 177,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 236,7 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

03.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 45,8 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 139,4 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Ilijaš 268,8 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti. Vrijednosti sumpor dioksida izmjerene na automatskoj stanici Ilijaš, kod težih hroničnih bolesnika koji nisu pod adekvatnom terapijom, mogu izazvati pogoršanje simptoma osnovnih oboljenja.

Preporuke za stanovništvo Kantona Sarajevo, naročito za područje Ilijaša, Otoke i naselja u blizini su da smanje kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najviša, a posebno se apeluje da rizične grupe stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani…), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca i trudnice reduciraju bilo kakve aktivnosti na otvorenom u užoj gradskoj zoni. Zdravoj populaciji takođe se preporučuje sa reduciraju dugotrajne i/ili naporne aktivnosti. Obzirom na prognozu i najavu stabilnog vremena do subote naveče, preporučuje se građanima da češće prate informacije o zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo i postupaju u skladu sa zdravstvenim preporukama shodno proglašenoj epizodi – UPOZORENJE. 

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.